Hvede med høj salttolerance godt på vej

Svenske forskere har fået gennembrud i jagten på salttolerant hvede. Det kan få stor betydning, også på vore breddegrader, at landmændene kan dyrke salttolerante afgrøder, når havniveauet stiger.

Svenske forskere har frembragt 20 nye salttolerante varianter af hvede, og der arbejdes nu med at gøre dem klar til kommercielt brug hurtigst muligt.

Varianterne er frembragt ved såkaldt molekylær forædling i laboratoriet. Det vil sige at hvedeplanter er tilsat kemikalier, som medfører at planterne ændrer DNA. Den salttolerante hvede er efterfølgende testet i Bangladesh, skriver den svenske netavis ATL

Forskningen sker først og fremmest med det formål at hjælpe bønder i netop Bangladesh med at finde en afgrøde de kan dyrke i den periode dyrkningen af ris ligger stille.

Men forskerne forventer også, at landmænd på hjemlige breddegradder kan få gavn af de nye sorter.

Henrik Aronsson, professor i plantemolekylærbiologi ved Göteborg universitet, Sverige, er overbevist om, at den salttolerante hvede vil betyde meget for Bangladesh-bøndernes økonomi såvel som livskvalitet. 

"For fattige bønder betyder det fremfor alt lettere tilgang til mad, men vi ved ikke hvor lang tid det kommer til at tage. Det gælder om at få udført flere forsøg. Måske bliver vi nødt til at krydse nogle af de egenskaber væk, som er i den salttolerante hvede", siger Henrik Aronsson 

I forhold til klimaforandringerne mener Henrik Aronsson, at der er også er behov for hvede, som tåler salt, i andre dele af verden - og allerede til foråret er forskerne klar til at bruge de salttolerante varianter i svensk forædlingsarbejde.  

"Et forhøjet havniveau kommer også til at påvirker Sveriges kystlinje, så det er en opgave vi arbejder med. Hvem husker ikke den ekstremt varme sommer i 2018, som første til lavere udbytter - og tørke medfører jo et højere saltindhold i jorden", påpeger han.

ddh

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.