Kommune bruger en mio. mere på vandløb

Haderslev kommune styrker vedligehold af vandløb ved at afsætte en mio. kr. mere om året..

Haderslev Kommune  sætter en mio. kr. ekstra af om året til at rense vandløbene for grøde, træer, grene og sandaflejringer.

”Vi har 640 km offentlige vandløb, og dem skal vi sørge for er renset op på en måde, så der ikke opstår problemer for landmændene, når der kommer store nedbørsmængder om sommeren. Det er desuden vigtigt at vedligeholde vandløbene, så der også skabes grundlag for et godt vandmiljø," siger borgmester H.P. Geil.

Haderslev kommunens udgift til vedligeholdelsen stiger fra 2,7 til 3,7 mio. kr. Kommune går derfor i gang med en nærmere gennemgang af vandløbene for at sikre, at kommunen får det største mulige udbytte af de samlede midler og ikke mindst den ekstra mio. kr., der nu er sat af. 

Det er blandt andet de store mængder regn, som vi har oplevet de seneste år og som forventes at blive værre i fremtiden, der giver kommunen en række nye udfordringer. Derfor er der også brug for, at kommunen er med til at finde nye løsninger, der kan sikre de mest udsatte områder.

Vil i dialog med lodsejerne
”Vi vil gerne i dialog med de lodsejere, der har jord ned til vandløbene. Vi håber, at vi sammen med lodsejerne kan få kortlagt problemstrækninger og omfang, så vi er opdaterede på, hvor der er eventuelle udfordringer, og hvor vi skal sætte ind med en ekstra indsats," siger Benny Bonde, formanden for Udvalget for Plan og Miljø.

Det er kommunens opgave at sørge for, at vandløbene er vedligeholdt. Det sker på forskellig vis alt efter, hvilket vandløb, der er tale om. Hvis et vandløb ikke renses for grøde, træer, grene og sandaflejringer, vil det gradvis kunne lede mindre og mindre vand, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, så det bliver der nu gjort noget ved.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.