Sponsoreret af BASF

Kraftig raps bør styres fra start

Der står mange flotte og kraftige rapsmarker allerede nu ved indgangen til 2021. Sidste sæson gjorde Sebastian Kudsk sig nogle gode erfaringer med styring af rapsens vækst i foråret. Læs mere i artiklen.

Sebastian har de seneste år været driftsleder hos DLM (Dansk Landbrugs Management). Han bor på Kongsdal Gods ved Mørkøv, som han passer sammen med både Ledreborg og Vesterbygård på i alt 1.500ha. ”Der er langt mellem ejendommene og vi prøver altid at holde vores effektivitet høj når vi laver noget i marken” forklare Sebastian. Derfor er det også vigtigt at afgrøderne ikke er gået i leje til høst. ”Lejesæd koster både udbytte, kvalitetsforringelse og giver en besværlig høst.” fortæller han, og det gælder for så vidt alle afgrøder.

Med et sædskifte med både raps, hvede, vårbyg, rajgræs, rødsvingel, havre og ærter på alle slags jordtyper, har Sebastian meget at se til og der er ikke noget som er overladt til tilfældighederne. ”Vi skal være i marken når der er et behov. Når vi udfører en behandling i markerne, skal vi have en økonomisk fordel ud af det” siger den unge driftsleder, der sammen med de andre driftsledere i DLM samlet driver 5.500 ha. Ejendommene drives som et samarbejde mellem selskabet og godserne, hvor et sundt markbrug med et godt økonomisk udbytte, er målet for begge parter.

Forsøg i kraftig raps, gav vigtig viden

I sæsonen 2020 havde Sebastian på Ledreborg en kraftig raps allerede fra efteråret. ”Grundet den manglende vinter, voksede rapsen helt fra såning, til tidligt forår” fortæller Sebastian. Den kraftige raps gav bekymringer for lejesæd allerede sidst på vinteren. ”Jeg var meget i tvivl om hvad vi skulle gøre, mange mener ikke vækstregulering kan betale sig – så jeg valgte at lave et forsøg med Caryx, og det viste sig at give os god viden" forklarer han og smiler.

Forsøget blev anlagt med forskellige doseringer af Caryx, og der blev sprøjtet tidligt også tidligere end de fleste ville gøre. ”Den kraftige raps, var allerede så langt fremme at jeg vurderede det til at være aktuelt tidligt. Den 5. marts udførte jeg vækstreguleringen i forsøget, og der havde rapsen allerede gummistøvle højde” forklare Sebastian. Gennem sæsonen var der tydelig forskel på planterne, både i højde og vækstmønster. ”Jeg oplevede en raps, hvor planterne blev lavere, mere kraftige i stænglen og med flere sideskud – blomstringen varede næsten en uge mere” beretter Sebastian.

Gav det så mere udbytte? ”Ja det er der ingen tvivl om at det gjorde. Selvom der ikke var lejesæd i ubehandlet, gav det en 10% forøgelse - eller med andre ord 400kg/ha mere - for 0,7 l/ha Caryx”. konstatere han. Til spørgsmålet om rapsen fremadrettet skal vækstreguleres svare Sebastian, ”Ja - hvis den er kraftig fra start. Det er ikke alle marker der vil blive vækstreguleret, men de kraftige marker med potentiale lærte vi sidste år, at de med god effekt kan vækstreguleres”.

Mange marker er sået tidligt og kommet godt fra start i efteråret og har som sidste sæson vokset hele vinteren. ”Fremad rettet vil jeg bruge Caryx som et værktøj til de marker hvor jeg fra start vurdere at have et godt potentiale, så snart væksten går i gang i foråret. Med det kan vi bedre styre rapsens vækst helt fra start og få en ønsket vækst, det lærte vi sidste år” konkluderer Sebastian.

sponsoreret BASF

Billede: I forsøget kunne det tydeligt ses at planternes vækst formers med Caryx. Antallet af sideskud vokser når doseringen af Caryx øges. Fra venstre: Ubehandlet, 0,3 Caryx, 0,5 Caryx og 0,7 Caryx. Foto Sebastian Kudsk.

Faktaboks

Fakta om vækstregulering af raps i foråret:

  • Sørg altid for vækst i planterne og mindst 5 dage uden frost efter behandling.
  • Anbefalet dosering: 0,5 – 0,7 l/ha Caryx når rapsen er 20-30 cm høj.

Emneord sponsoreret, BASF, rasp, Caryx® BASF, Caryx, højt udbytte

Sponsoreret af BASF

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.