Landmand: Højere udbytte med pløjefri majs
Pløjefri majs er en stor fordel for vestjysk mælkeproducent.

Jan Møllegård Jensen etablerer sin majs pløjefrit og det giver en helmasse fordele, men vigtigst af alt giver det et langt højere og mere stabilt udbytte. I samarbejde med sine forældre driver Jan Møllegård Jensen Isbjerg Møllegård I/S ved Varde og gården har været pløjefri i nu 15 år. Så når man er mælkeproducent og pløjefri landmand betyder det selvfølgelig at majsen også skal etableres pløjefrit.

»Jorden skal være tjenlig. Det er det suverænt vigtigste og det gælder uanset om majsen sås med eller uden plov. Jeg ser så tit, at folk laver noget være bøvl når de kører i marken og den bestemt ikke er klar til det« forklarer Jan Møllegård.

»Når vi skal etablere vores pløjefrie majs venter vi til jorden er tørret helt op. Først da, er den ordentligt tjenlig. Så det vil sige, at det er ud med spaden og jordspydet for at være helt sikker« forklarer Jan Møllegård.

»Hvis det er nødvendigt og marken er grøn skal den nedvisnes effektivt førend gyllenedfælderen kører over marken. Dernæst skal jorden tørre godt op, og temperaturen skal med opad, så umiddelbart før majssåmaskinen skal i jorden dybdeharves marken med en smal spidstand. Det er her vigtigt, at harven leverer en pæn og velpakket overflade. Vingeskær og gåselapper er bandlyst, fordi de skaber en harvesål« forklarer Jan Møllegård.

Jan Møllegård bruger en helt almindeligt majssåmaskine og sår på 75 centimeters rækkeafstand.

Førsteårsmajsen sås normalt med vårbyg som forfrugt, hvor der i løbet af efteråret har været etableret en efterafgrøde. I andre tilfælde sås førsteårsmajsen med kløvergræs som forfrugt. Isbjerg Møllegård har cirka halvdelen af sit areal med majs til grovfoder hvert år. Dertil kommer der kløvergræsmarkerne og vårbyg.

»Når vi skal så majs om foråret, hvor der har været vårbyg som forfrugt, gør vi meget ud af at have jorden dækket med en efterafgrøde i løbet af efteråret. Det er nemlig rigtig vigtigt, at jorden altid er begroet og dækket af noget grønt« forklarer Jan Møllegård.

Jan Møllegård har ikke travlt med at få majsen i jorden her til foråret og udbyttet er han heller ikke bange for.

»Vi er slet ikke begyndt. Normalt plejer vi først at have rigtig travlt med majssåningen omkring 9. maj« forklarer Jan Møllegård.

Den pløjefrie majs giver en række fordele for Isbjerg Møllegård hvor jorden er meget mere farbar ved snitningen i efteråret, men især også udbyttet er fulgt med.

»Vi har klart højere udbytter med den pløjefrie majs end vi plejede at have. Vores letteste jorde yder klart bedre ved den mangeårige pløjefrie etablering. Med et majsudbytte på 15.200 FE per hektar ser vi bestemt ingen grund til ikke at skulle etablere vores majs pløjefrit« forklarer Jan Møllegård.

Isbjerg Møllegård I/S har en besætning på 600 jersey årskøer og driver 480 hektar med majs til grovfoder, vårbyg og kløvergræs. Jorden har været dyrket pløjefrit i 15 år. Hertil kommer at Jan Møllegård Jensen sidder i bestyrelsen for FRDK.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.