Landmand harver 100 hektar vårsæd om

Det våde forår har givet en helt ekstrem situation i vårbyg- og havremarkerne hos Torben Galsgaard. Majs og vintersæd står til gengæld godt, og andet slæt græs tages om en uge.

"Vi har vårbyg- og havremarker, der gror baglæns. Det er helt ekstremt. Derfor har vi valgt at harve 100 hektar om og så græsblanding 35 eventuelt iblandet rødkløver og urter«, siger Torben Galsgaard.

Han tilføjer, at situationen er værst på de marker, der ligger nord for Ringkøbing. Det er et lokalt fænomen og gælder rigtig mange vårsædsmarker i området.

Ud over de 100 hektar, der harves om, så er der mange marker, hvor det allerede nu kan forudsiges, at de kommer til at give halvt udbytte. Blandt andet fordi jorden i dele af markerne har været vandmættet i en længere periode.

Derfor vil der i den kommende tid blive brugt tid på at køre rundt med en brakpudser og slå vårbyg og havre af i de ramte pletter.

Årsagen til de miserable vårbyg- og havremarker er de store mængder vand.

Selv på de marker, hvor vårbyggen og havren er etableret på høj jord efter alle kunstens regler, står det skidt til, da afgrøderne mangler kvælstof.

Klar til andet slæt græs

Græsset har nydt godt af varmen. Planen er, at andet slæt på 375 hektar bliver skårlagt på næste lørdag.

»Vi tager det tidligt for at sikre en god kvalitet. Det tegner godt, og vi er overbevist om, at det bliver et godt slæt, der giver basis for en god mælkeproduktion hos køerne«, siger Torben Galsgaard.

Den gode vækst i græsmarkerne kommer også køerne til gavn på afgræsningsmarkerne. De afpudses løbende, så der bevares en god og ensartet vækst på afgræsningsmarkerne.

Vintersæden står rigtig godt. Det samme gælder de 12 hektar med majs. Majsen er blevet blindstriglet to gange, ligesom den er striglet to gange, siden den er kommet op. Majsen skal formentlig strigles endnu én gang, inden den bliver radrenset.

Faktaboks

Udfordring her & Nu

  1. Vanding: I torsdags kom de første af i alt 18 vandingsmaskiner på arbejde i marken. De 75 hektar rajgræs til frø har første prioritet - derefter kommer vintersæd og græs.
  2. Ferie: Alle ansatte har givet melding på, hvornår de gerne vil holde ferie - og ferien er planlagt. Det gælder både de to ugers sommerferie og en uges efterårsferie

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.