Landmand: Sådan handler jeg korn og hjælpestoffer i et turbulent marked

Niels Pagh Hansen driver Vamdrupgaard 15 kilometer sydvest for Kolding med planteavl på 272 hektar, 530 søer, 16.000 smågrise og 5.000 slagtesvin. Han varetager alt køb og salg i samarbejde med rådgiver. Artiklen er publiceret første gang i fagmagasinet MARK, januar 2022.

Artiklen er publiceret første gang i fagmagasinet MARK, januar 2022

Niels Pagh Hansen har gennem en årrække betalt en rådgiver for at bistå med rådgivning til køb af hjælpestoffer og salg af afgrøder på Vamdrupgaard.

Det er sket i erkendelse af, at han ikke selv har den fornødne tid til at følge markedet tæt, når han ene mand skal passe sine 272 hektar og samtidig skal være sparringspartner for driftslederen i svineproduktionen.

Delsalg giver mindre risiko

For Niels Pagh Hansen er køb og salg af råvarer i høj grad baseret på et godt samarbejde med de parter, han samarbejder med.

Han betaler et årligt beløb for rådgivning om salg af sine afgrøder hos AgroMarkets - som også rådgiver om køb af diesel-olie og el - lige som de tjekker, om de priser han har købt kemi til, er inden for skiven.

Store udsving i priserne har ændret meget i landbruget. Det er fortsat vigtigt at avle gode udbytter, men den ekstreme situation, vi befinder os i lige nu, har for alvor vist, hvor stor betydning timing for køb og salg kan have for bundlinjen.

Det har Niels Pagh Hansen erkendt. Ligesom han har erkendt, at den bedste løsning for ham er at købe sig til rådgivning om køb og salg af alt, hvad han skal bruge i driften af sit landbrug ved Vamdrup.

»Jeg passer selv markbruget på 272 hektar, og skal samtidig være sparringspartner for fire ansatte i stalden med 530 søer, 16.000 smågrise og 5.000 slagtesvin. Jeg er derfor overbevist om, at jeg står mig bedre ved at rådføre mig hos folk, som følger markedet tæt hele året rundt«, siger Niels Pagh Hansen.

Niels Pagh Hansen passer selv markbruget på 272 hektar.

Salg af afgrøder

En stor del af det korn, som Niels Pagh Hansen dyrker, fodres op i besætningen. Ligesom hele høsten af hestebønner bruges i stalden.

Salg af afgrøder er derfor begrænset til vinterraps og en mindre mængde korn, som i år blev solgt lige efter høst. Frøgræs dyrkes på kontrakt med DLF.

»Jeg modtager en sms fra min rådgiver hos AgroMarkets, når de vurderer, at det er attraktivt at gennemføre et delsalg«, forklarer Niels Pagh Hansen.

Han tilføjer, at rapsen fra høst 2021 er solgt af tre gange.

Første gang i februar til knap 295 kr. pr. hkg. Anden gang i juli til 382 kr. pr. hkg og tredje gang i slutningen af oktober til 499 kr. pr. hkg.

Selvom en del af rapsen blev solgt ’for tidligt’, så kan han glæde sig over, at han for høst 2022 har solgt raps til, hvad der svarer til 17.000 kr. pr. hektar.

Normalt sælger han ikke afgrøder frem i tiden. Den ekstreme udvikling på råvaremarkedet har dog gjort, at han i juli 2021 solgte halvdelen af rapsen til høst 2022 for 314 kr. pr. hkg - og i december 2021 solgte yderligere en fjerdedel for 395 kr. pr. hkg. Resten sælges, når høstudbyttet for raps høst 2022 er gjort op.

Handel kræver god kemi

Lidt pop-smart kan man sige, at Niels Pagh Hansens køb af planteværnsmidler er baseret på god kemi mellem ham og en bestemt sælger hos DLG.

»Jeg har handlet med DLG i mange år, og køber en stor del af svinefoderet hos dem. Derfor er det nærliggende også at købe kemi hos dem«, fortæller han.

Kolding Herreds Landboforening har en indkøbsklub, hvor de indhenter tilbud på kemi hos en række forskellige grovvarefirmaer.

Sælgeren hos DLG ved, at Niels Pagh Hansen efter hver sæson får rådgiveren hos AgroMarkets til at tjekke priserne på den kemi, der er brugt i løbet af vækstsæsonen. Er priserne for høje sammenlignet med de priser, der kan opnås ved indkøb gennem indkøbsklubben, så ved sælgeren hos DLG, at Niels Pagh Hansen køber kemi hos en anden leverandør fremover.

Hidsige gødningspriser

Normalt handler Niels Pagh Hansen gødning gennem DLG. I september 2021 fik han dog et tilbud hos Ewers, som DLG var ærlige at sige, at de ikke kunne matche.

»Tilbuddet lød på 238 kr. pr. hkg for en NS 27-4 gødning. Jeg var desværre et par uger om at blive ’moden’ til at handle. Derfor endte jeg med at betale 277 kr. pr. hkg«, siger Niels Pagh Hansen.

Lidt senere købte han svovlsur ammoniak til rapsen, samt det flydende NS 27-3, som han skal bruge til placering i forbindelse med såning af vårbyg og havre.

Dermed er 80 pct. af den handelsgødning, han skal bruge til foråret købt.

Diesel og el

En af de få ting, som Niels Pagh Hansen handler lang tid frem, er dieselolie.

»I foråret 2020 fik jeg en besked fra AgroMarkets, om at det var attraktivt at købe dieselolie. Jeg dækkede mig af for hele 2020. En måned senere lukkede jeg en handel med alt den dieselolie, jeg skulle bruge i 2021. Det har vist sig, at være rigtig godt«, siger Niels Pagh Hansen.

Sidst i 2020 fik han besked om at afdække sit forbrug af dieselolie for hele 2022. Han har endnu ikke
købt dieselolie til 2023. Køb af el foregår også ud fra rådføring med Agro-Markets. Lige nu køber Niels
Pagh Hansen el til spotpris.

Kroner & Øre

499 kroner var prisen ved et af de delsalg, som Niels Pagh Hansen solgte årets 2021-rapshøsten for. Ved et af de andre delsalg var prisen dog ’nede i’ 295 kr. pr. hkg.

Niels Pagh Hansen har det godt med at sælge sine afgrøder ad flere gange. Ligesom han har det godt med at betale for rådgivning om salg af sine afgrøder samt køb af gødning, kemi, såsæd, dieselolie og el. Det giver ro på. Specielt i høst og andre travle perioder, hvor han ikke selv har tid til at følge priserne.

Køb af svinefoder og vacciner til grisene er en stor post i budgettet. Faktisk er omkostningerne til vacciner og medicin ca. lige så store, som omkostningerne til de planteværnsmidler, som bruges på
de 272 hektar på Vamdrupgaard.

Køb af foder er dog en svær disciplin, hvor det spiller en stor rolle, hvordan grisene reagerer på foderet. Niels Pagh Hansen modtager informationer og rådgivning inden for fodermarkedet fra AgroMarkets,
men selve handlen klarer han selv.

Har altid villet være landmand

Landbrug har altid fyldt meget i Niels Pagh Hansens liv. Derfor var det helt naturligt, da han i 1997 indgik et I/S sammen med sine forældre for at blive tredje generation på Vamdrupgaard.

På det tidspunkt blev der drevet 160 hektar på ejendommen. I forbindelse med hans indtræden i I/S’et blev det besluttet at bygge en stald til 230 søer - og at der årligt skulle leveres 2.000 slagtesvin.

I 2003 overtog Niels Pagh Hansen hele ejendommen, som siden løbende er udvidet.

Selvom Niels Pagh Hansen har været i Australien og New Zealand, så fortryder han, at han ikke tog et længere ophold på en farm i udlandet, da han var helt ung.

I 1994 rådede han dog bod på det ved at tage på rygsæksrejse i et halvt år Down Under med sin kone,
Lisbeth Aaby Hansen. Det blev til fire måneder i Australien og to måneder i New Zealand.

I 2015 gentog de turen til Australien og havde deres tre børn med på en måneds ferie i det store land. Ud over at drive sit landbrug er Niels Pagh Hansen ivrig jæger. Derudover sidder han i bestyrelsen i det lokale vandværk.

3 anbefalinger fra konsulenten

Henrik Mulvad Madsen er planteavlskonsulent hos Kolding Herreds Landboforening og råvarestrateg hos AgroMarkets. Han har specialiseret sig i gødning og planteværn, men rådgiver også landmænd om køb og salg af råvarer.

»Min opgave er at omsætte de købs- og salgssignaler, der kommer fra AgroMarkets til handling
ude hos de landmænd, jeg rådgiver«, forklarer han.

1. Køb og sælg af flere gange

Det logiske modtræk til markedets uforudsigelighed er at sælge sine afgrøder ad flere gange. En strategi med del-salg eller del-køb giver mere ro i selve beslutningsprocessen og dermed mere beslutningskraft, end hvis man sælger og køber alt på én gang. 

Det indebærer, at man sjældent rammer topprisen, men altid handler i det bedste segment. Omvendt
kan man glæde sig over, at man aldrig rammer bunden. Tidligere var der tradition for, at hele årets høst blev handlet ad én gang – typisk lige efter høst.

Det var en gangbar løsning dengang, da variationen i priserne hen over året stort set var styret af de månedlige interventionstillæg på knap en krone. Den strategi holder ikke længere med de nuværende voldsomme udsving i priserne. AgroMarkets handler udelukkende med varer på det fysiske marked og bruger dermed ikke futures og andre værktøjer som en del af handelsstrategien.

2. Timing af køb og salg

Ud over delkøb og delsalg, bør strategien times, så man afbalancerer sin risiko. Det kan illustreres med udviklingen i priserne i 2021. Det har været særdeles vigtigt, at man ikke har solgt alle sine afgrøder i perioden med lave priser – og modsat, at man fik købt gødning inden priserne tog på himmelflugt.

3.  Alternative samarbejdspartnere

Når AgroMarkets anbefaler sine kunder et salg, har de mindst en køber, som er klar til at betale den pågældende pris. Landmanden kan sælge til det pågældende firma - eller kontakte sin sædvanlige samarbejdspartner og spørge, om de kan matche prisen.

Det giver landmanden et godt udgangspunkt. Ved at følge anbefalingerne fra AgroMarkets eller andre råvare-rådgivere kender man baggrunden for beslutningen og handler på et oplyst grundlag. Det giver ro på.

FALDGRUBER

Med store udsving i priserne på markedet risikerer man som landmand enten at gå i panik eller at blive handlingslammet. Generelt er der to kræfter, som man bør styre udenom: Det er frygt og grådighed. 

Frygt kan bl.a. resultere i, at man impulssælger ved store fald i markedet. Grådighed kan resultere i, at man ikke får solgt i tide, fordi man venter på en pris-top, som udebliver. Med en strategi for køb og salg undgår man dårligt timede panik-handlinger.

Rådgivningen koster, men skal skabe merværdi ude på den enkelte bedrift.

Derudover bidrager rådgivningen til, at man ikke selv behøver følge prisudviklingen hele året rundt - og alle døgnets 24 timer. Med en god strategi kan man passe det, man er bedst til, og holde fri med ro i sindet.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.