Landmand vandt i klagenævn
I afgørelsen, hvor landmand Jens Borg Jensen nu har fået medhold, lægger man vægt på, at luftfotos viser det opdyrkede areal flere år frem.

Naturstyrelsen har gennemgået hele Danmark for at registrere §3-områder, og i den forbindelse har også Jens Borg Jensen fået et nyt areal udpeget som §3.

Det var han dog ikke enig i og, har under hele sagen været uforstående overfor, at arealet pludselig skulle være omfattet af beskyttelsesloven.

"Siden 2001 har arealet været i min markplan og jeg har gentagne gange haft det i omdrift, dvs. jeg har dyrket arealet. Luftfotos viser jo også, at arealet ser opdyrket ud," siger Jens Borg Jensen i en pressemeddelelse fra den tysk-danske landboforening Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig (LHN).

Kommunen var enig med Naturstyrelsen i udpegningen, men det var Jens Borg Jensen stadig ikke, og han påklagede derfor afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

I afgørelsen, hvor Jens Borg Jensen nu har fået medhold, lægger nævnet vægt på, at luftfotos viser det opdyrkede areal flere år frem. På flere luftfotos fra årene 1999-2014 fremstår arealet med en meget ensartet struktur, og det kan derfor ikke udelukkes, at arealet har været omlagt op til flere gange i den pågældende periode.

Faktaboks

Arealer, som ikke har været i omdrift, vil kun blive omfattet af beskyttelsen, hvis fotomaterialet på overbevisende måde sandsynliggør, at der er tale om en beskyttet naturtype.

Beskyttelsen efter §-3 gælder for søer og vandløb samt heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev. På disse arealer må der ikke foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper, hvis det har ligget urørt over en længere periode.

Har arealet været i omdrift, kan ejer fortsætte dette. Det betyder, at landmanden kan drive arealet, når han kan dokumentere, via luftfoto og areal-tilskudsansøgning, at det dyrkes.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.