Lav gødningsplan på markniveau frem for afgrødeniveau

Med de høje priser på gødning, skal man til at lave individuelle gødningsplaner, der udnytter hjælpestofferne bedst, anbefaler konsulent fra Sagro.

»Vi har i mange år mest lavet gødningsplaner på afgrødeniveau, men med de høje priser på gødning, skal man virkelig til at lave individuelle gødningsplaner, der udnytter hjælpestofferne bedst. Man skal optimere input til hver enkelt mark«, siger planteavlskonsulent Christian Hansen fra Sagro.

Det gør man bl.a. ved at skelne imellem de forskellige markers udbyttepotentiale, og om de kan vandes eller ej - og hvad forhistorien med husdyrgødning og efterafgrøder er, så man kan tage hensyn til eftervirkning på kort og langt sigt, siger han.

»Det er også vigtigt at udnytte husdyrgødningen en tand bedre. Både ved at få taget analyser af hver tank, overveje forsuring, og prioritere gyllen til de marker og afgrøder, hvor udnyttelsen er bedst. F.eks. har gylle en mere sikker virkning på vårsæd frem for vintersæd - og nedfældning giver en bedre nyttevirkning end slangeudlægning. Når man kører ud på vintersæd, skal det ske relativt tidligt på foråret, før det bliver varmt.

Man kan også overveje at bruge N-inhibitorer i gylle til majs, hvor der går lang tid fra gyllen bringes ud og til afgrøden skal bruge den«, siger han og minder om, at det også er en god ide at få lavet sprøjteplan, op-gjort lageret og forhåndsbestilt.

Læs flere aktuelle tips til markbruget i det nye nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer tirsdag 7. december.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.