Lokale vejrstationer skal forbedre rådgivning
Rådgivning som vinden blæser? Centrovice har valgt at sætte 10 vejrstationer op på Fyn, Ærø og Langeland.

Af Jens Kristian Olsen, teamchef - planteavlskonsulent, Centrovice

Med 10 nye, lokale vejrstationer, vil Centrovice følge med i vejr og vind egnsvis på Fyn, Ærø og Langeland og bl.a. bruge det til at finde de rigtige løsninger. Vi vil tage det med i den konkrete rådgivning om afgrødernes tilstand og udvikling i forhold til de kommende behandlinger af markerne. Vi kan nu gå 1 uge eller 2 tilbage og se på, hvor varmt har det været? Hvor meget nedbør er der kommet? Hvor fugtigt har det været? Faktorer af stor betydning for afgrødens tilstand, for udvikling af sygdomme eller skadedyr og for afgrødens potentiale.

Selv relativt få forskellige i temperaturerne kan have store forskelle på effektiviteten af nogle de behandlinger, vi udfører i marken - f.eks. er det afgørende nogle af ukrudtsmidlerne eller for midler til vækstregulering. Det kan være af afgørende betydningen at kende forholdene lokalt, inden man sætter ind.

Har tre gange så mange vejrstationer som DMI Maskiner Lørdag 2. februar 2019 · 00:00

Lokale forskelle

Fyn er et fantastisk landskab med bakker og dale, med lerjorde og med sandjorde, med skove og hegn, med enge og åbne marker, nogen bor kystnært og andre har langt til kysten – men alt i alt omgivet af vand. Men hvordan er vejret lokalt? Det kan en klimastation hjælpe med at holde styr på og dokumentere, hvor data fra DMI ikke er tilstrækkeligt.

Efter behandlingen af marken kan effekten vurderes i marken – men også ved at se på vejrdata: Har vejret været optimalt for behandlingen – eller kan der være behov for en ekstra behandling 7-10 dage efter. Vores hukommelse spiller os ofte et puds i forhold, hvorledes vejret konkret har været. Her kan fakta fra vejrstationen ødelægge enhver god diskussion. Mands minde er ofte kun 5 dage!

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.