Når du er i gang med at graduere kvælstof - så tag vækstregulering og svampemidler med

Ugen På Spidsen: I år er der mange nye præcisionsdyrkere på markerne. Fokus er i første omgang på graduering af kvælstof - fordi det kan erstatte nogle efterafgrøder. Men der er også andre oplagte områder at sætte ind med graduering, når du først er kommet i gang, skriver ugens klummeskribent på Mark.

2022 byder tilsyneladende på det helt store boom indenfor præcisionsjordbrug. Mange er gået i gang - og mange flere vil følge. Muligheden for at bytte nogle efterafgrøder ud med graduering af kvælstof i forholdet 1:11 hektar er den helt store motivationsfaktor, der virkelig har rykket noget. Og så selvfølgelig, at teknologien er blevet nemmere at gå til.

Første skridt er graduering af gødning - for det er det, man skal opfylde, for at man kan slippe for nogle efterafgrøder. Men når du er gået i gang med at graduere kvælstof, og har fået styr på teknikken - hvorfor så ikke tage næste skridt og graduere videre. Både vækstregulering og svampebekæmpelse kan med fordel gradueres. Du skal dog være obs. på, at der kan være stor forskel på, hvor meget du får ud af det.

Målet med graduering

Den største gevinst fås, hvis der er variation i jordbundsforholdene og i afgrødens biomasse. Jo mere variation, jo større gevinst får du af at graduere. Det gælder både for graduering af kvælstof, vækstregulering og svampemidler.

Målet ved at graduere svampemidler og vækstreguleringsmidler efter biomasse er at få samme koncentration af sprøjtemiddel i alle blade. I områder med stor biomasse skal dosis derfor øges, og i områder med lille biomasse skal den sænkes.

Gradueret vækstregulering

I marker med betydelige forskelle i biomassen er der forskellig risiko for lejesæd i marken alt efter biomassens størrelse. Ved at give den kraftige vækst mest og den svage vækst mindst får du en mere ensartet vækstregulering.

Gradueret vækstregulering skulle gerne resultatere i mindre lejesæd, mindre høstbesvær m.v. I nogle få afprøvninger i Tyskland og UK er det også vist, at graduering af vækstregulering kan føre til et højere udbytte og mindre omkostninger til kemi.

Gradueret svampebekæmpelse

Det samme gælder for svampebekæmpelsen - ved at give den kraftige plantevækst mest kemi og den svage vækst mindst får man en mere ensartet bekæmpelse af svampe.

Det er ikke sikkert, du får et merudbytte ud af at graduere - men det er muligt. Muligheden er størst i uensartede marker og ved højt smittetryk. For eksempel i år med stort smittetryk og/eller i modtagelige sorter.

I landsforsøgene blev der i 2021 ikke opnået merudbytter for graduering af dosis i vinterhvede. Septoriaangreb var middel til kraftige - men de fleste sorter i dyrkningen var ikke så modtagelige som tidligere - især ikke for gulrust.

I 2020 var smittetrykket generelt lavt. Her blev heller ikke opnået merudbytter for graduering af svampemidler i vinterhvede.

Til gengæld var der i 2019 et væsentlig højere smittetryk af svampesygdomme - både septoria og gulrust. Og her blev opnået et sikkert merudbytte for at graduere dosis efter biomasse i vinterhvede. I et af forsøgene med højt smittetryk var merudbyttet på hele 2,5 hektokilo pr. hektar. I gennemsnit af ældre forsøg i hvede er merudbyttet for graduering af svampemidler på 1,2 hektokilo pr. hektar.

Så har du marker med stor forskel på afgrødens vækst - og dyrker du en sort, som er ret modtagelig overfor svampesygdomme - eller bliver der et højt smittetryk af svampe i år - ja så kan der være en økonomisk gevinst i at graduere svampesprøjtningen.

Merete Hattesen er journalist og markfaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark online.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Mark, "Ugen på spidsen", sætter Merete Hattesen og Lars Kelstrup, journalister og markfaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Mark samt Mark online, planteavlsugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.