Planteavler jubler: Vinterraps så ud ad Pommern til - nu står den perfekt til vinteren

Blog fra planteavlsbedriften: Torben Lei er i færd med at vinterpløje efterafgrøder på 140 hektar. Efterårets succeshistorie er den del af vinterrapsen, som blev sået senest i tør jord og fik sen nedbør. Den så forfærdelig ud et stykke ind i efteråret, men står nu helt perfekt til vinteren efter en mild oktober.

Af Torben Lei - fortalt til Stig Bundgaard

Her i første uge af december er vi i færd med at vinterpløje 140 hektar af i alt 160 hektar med efterafgrøder.

De resterende 20 hektar er nedvisnet og bliver kun harvet før såning. Vi bliver færdige i starten af uge 50, og pløjningen er helt perfekt på den lette frost.

Pløjningen sker med vores to vendeplove, en 15 år gammel 8-furet Kuhn kærreplov, der er efterspændt en Fendt 936 , samt en 5-furet Kuhn, der er efterspændt en Fendt 724. Vi har desuden randbehandlet med Roundup.

Vi vinterpløjer 140 hektar med efterafgrøder. Fotos: Torben Lei

Vedligeholder helst dræn i maj-juni

Generelt er vores jord veldrænet, og der har ikke været behov for reparation af dræn i de marker vi vinterpløjer pt.

Vedligehold af dræn foretager vi primært i maj og juni, frem for i efteråret, hvor vi har travlt, eller i vinterperioden, hvor jorden ofte ikke er farbar. Efter min mening er afgrødeskaden i maj-juni begrænset, og fordelen er at man kører på tør jord og kan lave en rigtig god dræning, fremfor at gøre det i tung våd jord.

Som vejret er nu med frost, og hvor der ikke er meget vand i jorden, kunne dræning også foretages nu.

VI har fået ukrudtsbehandlet alle vintersædsmarker med Boxer og Matene Duo, og i udvalgte marker er der behandlet med Lamdex mod lus og udkørt mangan.

Af aktuelle opgaver den seneste måned har vi også prøvet at bekæmpe ital. rajgræs inde i nogle 1.års hvedemarker med Topik, for at se hvordan effekten er. Så kan vi stadig nå en forårsbehandling med Cossack. 

VI har tidligere i efteråret indsendt frøprøver af ital. rajgræs med mistanke om herbicidresistens. Jeg har fået at vide, at jeg kan forvente svar omkring nytår.

Oktober-sået hvede står flot

VI blev færdig med at så vintersæd 4. oktober, hvor det sidste af 325 hektar hvede blev sået i form af et par marker med mest ital. græsukrudt. Med det milde efterår ser de senest såede marker meget fine ud, og de ligner marker sået medio september.

Selv om efteråret har været mildt, har der ikke været mange lus at finde. Efter 1. års hveden blev behandlet med 0,15 liter Lamdex, har det været svært at finde lus. Det bliver spændende at se til foråret, om vi slipper for havrerødsot.

Sen såning af vintersæden er et af de vigtigste værktøjer, vi har mod græsukrudt. Jeg synes, vi i år har nået en god balance mellem at så en stor andel vintersæd i anden halvdel af september og så at så 140 hektar før 7. september som erstatning for efterafgrøder.

For at skære i udlægget af efterafgrøder præcisionsgødsker vi også. I år bliver det til mindst en gradueret tildeling på cirka 550 hektar, hvilket giver ret til at reducere arealet med efterafgrøder med 50 hektar.

Det andet vigtige værktøj mod græsukrudt er sædskiftet. Her når vi i denne vækstsæson op på en andel på ca. 20 procent med vårafgrøder. Det synes jeg er et passende niveau, efter vi i mange år har ligget på en meget høj andel vintersæd. En sidegevinst er, at vi undgår et stort pres på såmaskinen i efteråret.

Sædskiftet er et vigtigt værktøj mod græsukrudt, her alm. rajgræs til frø. Rajgræsset er pudset for anden gang i efteråret medio november. 

Sent sået raps står helt perfekt til vinteren

Vores 131 hektar med vinterraps blev færdigbehandlet med Kerb for 14 dage siden, og er nu vinterklar.

Den del af vinterrapsen, der blev sået i tør jord 20.-25. august, fik først nedbør 6. september, og i en lang periode har planterne været meget små, og markerne så ud ad Pommern til.

Den milde oktober måned har dog gjort underværker, og nu står de senest såede rapsmarker helt perfekte til vinteren med rette størrelse af planterne og et vækstpunkt i optimal højde uden vi har vækstreguleret.

Det bliver ikke bedre, så den sene såning blev held i uheld.

Vækstpunktet for rapsplanterne er i den helt rigtige højde til vinteren. 

Forsøg med 11 rapssorter

I vinterrapsen udfører vi på andet år forsøg for Bayer med nogle af deres sorter.

I år dyrker vi 11 Bayer-sorter på hver godt to hektar i striber på 24 meter ved siden af hinanden og med ens behandlinger. På den måde er det nemt visuelt  at sammenligne fx. udvikling, blomstringstidspunkt og andre parametre, som også løbende bliver registreret af medarbejdere fra Bayer.

Vi bruger den viden, vi får fra forsøget.

Vi har i forsøget fx dyrket et par af Bayers nye sorter med kålbrok-tolerance, blandt andet sorten Plasma, som kan sås sent og gror hurtigt til. Plasma dyrker vi i år på 40 hektar på marker, hvor der var lidt kålbrok for fem-seks år siden.

 

Rapsen står perfekt til vinteren.

Faktaboks

Bækgaard

  • Torben Lei, 48 år
  • Ejer af Bækgaard ved Alssund, Sønderborg, blogger til Mark Online
  • Mandskab: Ejer og seks ansatte, heraf arbejder 2-3 mand i marken
  • 735 hektar, primært JB 6 og mindre arealer på forpagtet jord med JB 7
  • Årlig produktion af 32.000 slagtegrise fordelt på fem ejendomme. Indkøb af 7 kilos grise. Grise opfodres med hele egenproduktionen af korn samt indkøbt færdigfoder
  • Afgrøder til høst 2023: Vinterhvede (325 hektar), vinterbyg (53 hektar), vinterraps (131 hektar), vårbyg til foder og malt (100 hektar), vårhestebønner (forventet 30-40 hektar), ærter til modenhed (forventet 9 hektar), spinatfrø (forventet 15-25 hektar) og alm. rajgræs (40 hektar). Til foråret udlægges forventet 30 hektar alm. rajgræs i vårbyg 
  •  Gradueret tilførsel af udsæd, vækstregulering og gødning med tildelingskort

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.