Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sådan får du den bedste start på rapsen

Efter en svær sæson, hvor vilkårene ikke har været gunstige for rapsdyrkningen, kan der være overvejelser, om man fortsat skal dyrke raps. Raps er fortsat en vigtig vekselafgrøde og kan ”sparke” et godt udbytte fra sig. Rapsen kræver dog fuld opmærksom fra såning. Her er fem gode råd til at få rapsen godt fra start i efteråret.

1) God forberedelse er det halve arbejde

Høsten er i gang flere steder, og alt tyder på, at rapsen kan sås tidligt i år. Inden rapssåningen er der en del forberedelse, der kan gøres. Hav kendskab til marken, hvor rapsen skal sås. Allerede nu kan jordstrukturen undersøges for at bestemme den nødvendige jordbearbejdning. 

Rapsen tåler dårligt konkurrence fra halm. Snittes halmen skal den nedmuldnes godt i jorden inden såning, så den ikke generer rapsen ved fremspiring. For meget halm omkring frøet kan give en uens fremspring og for dårlig rodfæste. 

Rapsen skal sås i bekvem jord, hvor roden har god mulighed for at komme i dybden. Et vigtig parameter er at sikre, frøet ligger med god kontakt til jorden. Hvis såmaskinen ikke giver et tilstrækkeligt tryk på jorden efter såning, kan en tromling være nødvendig. Kontakten imellem frøet og jorden er essentiel for der kommer den nødvendige fugt omkring frøet, så det kan spire optimalt. Under danske forhold opnås den bedste raps ved tidlig såning, men stadig er det vigtigt, at vejr og jordforholdene er rette for såning. Optimalt tilpasses såning, så jorden er fugtig og uden udsigt til store nedbørsmængder den efterfølgende uge.

2) Vælg en robust rapssort

Udbuddet af rapssorter er stort og det giver mulighed for at vælge lige den sort, som passer til din mark. Både firmaerne bag sorterne og landsforsøgene giver en masse nyttige informationer om sorternes egenskaber. Her bør du vælge en robust sort, som har en god sygdoms- og skulpeopspringsresistens indbygget. Vurder gerne sorternes udbytte ud fra fleres års forsøg.  

I et godt såbed skal udsædsmængden holdes på 30 til 40 planter pr m2. Det er med til at give planterne den plads, de har brug for uden at konkurrere med hinanden. Udsædsmængden skal justeres i forhold til de udfordringer, som forventes at være på arealet eller ved ikke optimalt såbed. Det drejer sig om at få en ensartet og god vækst i rapsen fra starten. Frøene skal sås i en ensartet dybde, og en tommelfingerregel siger, at sådybden skal være 10 gange frøets størrelse. En typisk sådybde er 2 cm og ikke dybere end 5 cm.

3) Tidlig såning sikrer den bedste vækststart

Når rapsen sås tidligt, fra først i august måned, er der stadig gode jord- og dagtemperaturer samt meget dagslys, hvilket giver rapsen en hurtig vækststart. Fra i år er rapssåsæd som bekendt ikke bejdset med neonikotinoider mod rapsjordlopper.  Der skal derfor dagligt, under fremspiring, holdes øje med, om der er gnav på bladene. Under voldsomme angreb kan rapslopperne udrydde en rapsmark på få dage. Eneste mulighed for bekæmpelse er anvendelse af et godkendt insektmiddel.

Rapsjordlopper kan udrydde en rapsmark på få dage.


Snegle kan også være et problem. Den bedste bekæmpelse af agersnegle er et tørt forår og sommer, som i år, hvilket må have reduceret bestanden betydeligt. Agersnegle har dog den egenskab, at de kan krybe ned i jorden, hvis de ikke kan lide forholdene ovenfor. Derfor må vi ikke se helt bort for snegle under fremspiringen. 

4) Tilfør gødning ved såning

Gødning er medvirkende til at få rapsen godt fra start, så den får etableret en god rod og vækstpunkt inden vinteren. Hvis såteknikken giver mulighed for placering af gødning, bør det gøres, da det giver en bedre virkning af gødningen. Alternativ kan kunstgødning udspredes inden såning og bliver dermed nedharvet samtidig med såningen. Der bør tildeles fra 30 til 60 kg kvælstof pr hektar i efteråret. Gerne i en NPS eller NPK gødning. På marker hvor der udbringes gylle, bør der tildeles 20 til 30 kg kvælstof pr hektar ved såning for at få rapsen godt i gang. 

5) Bekæmp ukrudt og spildkorn rettidig 

Små rapsplanter konkurrer dårligt mod både ukrudt og spildkorn. I konkurrencen om vand, næringsstoffer og lys er det vigtig at sikre, at rapsen har første prioritet. Der findes i dag flere muligheder for at bekæmpe ukrudt både før og efter fremspiring. Har man kendskab til at enårig rapgræs er et problem i marken, bør der foretages en bekæmpelse lige efter såning. Tokimbladet ukrudt kan også bekæmpes efter fremspiring. Vigtigst er dog, at ukrudtet ikke kommer til at genere rapsplanten fra vækststart. Spildkorn bør bekæmpes, når spildkornet har max to til tre blade. Vær særlig opmærksom på byg-spildkorn, som ofte spirer hurtigere frem end rapsen og derfor kræver en tidlig bekæmpelse.

Tidlig fremspiring. Det er vigtigt, at små rapsplanter har første prioritet.


Udbyttet etableres fra efteråret

Rapsen er en doven anlagt plante og kræver din fulde opmærksomhed fra såning. Den er dog stadigvæk meget attraktiv i sædskiftet, en af de bedste forfrugtsafgrøder til vintersæd og medvirker samtidig til at opnå en god bundlinje. Men det kræver, at rapsen kommer godt fra start og får etableret sig godt før vinteren for at opnå et godt udbytte til næste års høst. Følg de fem råd og du kommer godt fra start.
 

Emneord sponsoreret, Bayer Crop Science, raps, rapssåning

Sponsoreret af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.