Spar på den dyre gødning med N-min analyser

Der er flere håndtag, der kan skrues på for at undgå, at de høje gødningspriser får alt for stor betydning for bundlinjen. Der er nemlig flere smarte måder at spare gødning uden, at det koster store udbyttetab. En af dem er at bruge N-min prøver.

Af Christian Iuel, afdelingsleder, Vkst

Gødningsprisernes himmelflugt gør det nødvendigt at forholde sig til, hvordan gødskningen til den kommende vækstsæson kan optimeres. Der er faktisk flere oplagte muligheder for at spare på de dyre næringsstoffer.

Nogle af mulighederne er forbundet med udgifter til analyser eller elektronisk udstyr. Det gælder blandt andet jordprøver, N-min analyser og gradueret tildeling af gødningen. 

Men med de høje priser på gødning skal der ikke spares mange næringsstoffer for, at det er en god forretning for din bedrift.

Derudover er der løsninger, som er stort set omkostningsfri, men som kan forbedre bundlinjen betydeligt.

Spar gødning med N-min 

N-min analyser viser, hvor meget plantetilgængeligt kvælstof der er i rodzonen. Prøverne udtages i 0,5 m til 0,75 m dybde og giver indsigt i det aktuelle kvælstofniveau på den enkelte mark.

Metoden går i al sin enkelthed ud på at beregne afgrødens kvælstofbehov og fratrække den mængde plantilgængeligt kvælstof, der findes i rodzonen, samt den mængde plantetilgængelige kvælstof der frigives i vækstperioden. Ofte er der mere N tilbage i jorden, end man umiddelbart skulle tro. 

Med N-min prøver får man mulighed for en omfordeling af kvælstof, så N-kvoten kan fordeles optimalt mellem afgrøderne og mellem de enkelte marker på bedriften. 

Forskel i eftervirkning 

N-min prøver egner sig til korn og vårafgrøder og er specielt egnet på arealer, hvor du er usikker på hvor meget kvælstof, der er tilgængeligt i rodzonen. Derfor er det vigtigt at kende markens dyrkningshistorie i forhold til forfrugt, tildeling af husdyrgødning og konditionen af en eventuelt efterafgrøde.

Virkningen af gylle fra kvæg og svin, slam, fosforgro og andre organiske gødninger varierer meget. Det gør eftervirkningen også, da eftervirkningen især er afhængig af indholdet af ammonium N.

En N-min prøve vil give et godt bud på eftervirkningen af organisk gødning.

Eftervirkningen fra efterafgrøder varierer også meget. Forhold som artsammensætning, mængde og type af biomasse, jordtype, vejret og tidspunkt for nedmuldning har stor indflydelse på eftervirkningen.

Hvis der er usikkerhed om, hvor meget efterafgrøden har efterladt, kan en N-min prøve give svaret.
 

Læs flere tips fra Christian Iuel til at spare på gødningen i det nye nummer af fagmagasinet MARK, der udkommer i denne uge. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.