Svenske planteavlere hårdt ramt af skader fra vildsvin

Enkelte svenske bedrifter har i det seneste år haft tab på helt op til trekvart million danske kroner på grund af skader fra vildsvin.

Svenske planteavlere er hårdt ramt af skader forårsaget af vildsvin.

Ifølge en ny undersøgelse har næsten halvdelen af de svenske landbrug harft tab som følge af skader fra vildsvin det seneste år.

Det gennemsnitlige tab pr. bedrift anslås til at være omkring 45.000 svenske kroner, svarende til ca. 33.000 danske kroner.

Tallene kommer fra en undersøgelse udført af Landja Market Analysis.

Et spørgeskema er sendt ud til 1.000 landmænd, som ifølge Landshypotek Bank i Sverige er repræsentativ for alle svenske landmænd, som har mere end ti hektar, fortæller netavisen JordbruksAktuellt. 

Selvom om det gennemsnitlige tab altså anslås at ligge på 45.000 svenske kroner, er mange af landmændene som deltog i undersøgelsen langt hårdere ramt. 

På bedrifter med større arealer var det anslåede tab på i gennemsnit 83.000 svenske kroner (61.000 danske kroner). 

Undersøgelsen viser, at de hårdest ramte landmænd havde tab på mellem 200.000 svenske kroner (148.000 danske kroner)  og op til en million svenske kroner (740.000 danske kroner). 

Tabene omfatter omfatter afgrødetab, beskadigelse af maskiner, udgifter til reparationer samt ekstra arbejdstimer. 

"Selvom typen af skader og omfanget varierer fra sted til sted, viser undersøgelsen, at de, der er hårdest ramt af vildsvin, lider omfattende skader.

Det er en voksende udfordring, der rammer mange landmænd hårdt, og hvor brugere og lodsejere sammen skal finde en løsning", siger Per Lindblad, administrerende direktør i Landshypotek Bank, i en pressemeddelelse.

Ifølge undersøgelsen er skaderne fra vildsvinene værst, og omkostninger størst, i skovområderne i det sydlige Sverige. Dette omfatter store dele af Jönköping, Kronoberg og Kalmars amter,  samt dele af Östergötland, Blekinge og Västergötland.

I disse områder svarer 66 procent af de adspurgte, at de har haft tab forårsaget af vildsvin.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.