Video: Elefantgræs fældes af nænsom høster - indtægt på 30.000 kr. pr. ha
Med en indtægt på cirka 30.000 kroner pr. hektar, ser økonomien for elefantgræs til tækning af hustage lovende ud.

Normalt forbinder man ikke maj med høst - og på samme måde er der formentlig heller ikke mange der forbinder produktion af elefantgræs til tækning med Danmark.

Det kan der imidlertid blive lavet om på i fremtiden.

På en mark ved Låsby vest for Århus blev der nemlig høstet elefantgræs på et 1,6 hektar stort areal.

Det skete i strålende solskin, og ledsaget af to japanske tækkere, der ved selvsyn vil se det dansk dyrkede elefantgræs. I Japan er elefantgræs nemlig en eftertragtet vare til tækning af hustagene.

Japanerne har dog selv en del tækker-elefantgræs. Men det gror på naturarealer, og er derfor ikke så ensartet og af samme høje kvalitet som det dansk dyrkede elefantgræs, som er udplantet som kloner, og derfor er meget ensartet og af høj kvalitet.

Økonomi som en hvedemark

»Årets høst af elefantgræs til stråtage på marken ved Låsby Aarhus tegner rigtig godt, også økonomisk. Foreløbige beregninger fra Straatagets Kontor viser, at der kan sælges for knap 30.000 kroner tække-elefantgræs pr. hektar.

Herfra skal trækkes høst- og renseudgifter samt forrentning af investeringen i planter, men alt i alt ser både kvalitet og økonomi yderst fornuftigt ud,« siger Frank Bondgaard fra Seges.

Han er tovholder på et projekt ’Naturens eget tag – dansk dyrket elefantgræs’, som er et samarbejde mellem Seges, Straatagets Kontor, Teknologisk Institut og Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen og Foreningen PlanDanmark

Han er en dygtig tækkemand Fredag 6. november 2015 · 00:01

Det er i dette regi, at marken ved Låsby for tre år siden blev tilplantet med elefantgræs til tækning.

Overskud først efter 8-12 år

Normalt går der tre år fra plantning til afgrøden kan høstes første gang. Elefantgræsset på marken blev dog allerede høstet sidste år, med et overraskende højt udbytte, ligesom udbyttet i år også tegner rigtig godt.

»Udfordringen i forhold til dyrkning af elefantgræs til tagtækning er, at det koster cirka 100.000 kroner at etablere afgrøden. Derfor går der 8-12 år, før man kan forvente et overskud på produktionen,« siger Frank Bondgaard.

Han tilføjer, at der kan høstes på afgrøden i minimum 20 år, og at det årlige afkast i hele perioden derfor omtrent svarer til dyrkning af vinterhvede. I disse beregninger tages der udgangspunkt i et areal på 4-5 hektar, da de faste omkostninger til rensning og høst bliver for høje ved etablering af mindre arealer.

Frank Bondgaard understreger, at elefantgræs - udover at kunne bruges som tækkemateriale - også forventes at være velegnet til miljøtiltag. Det skyldes, at elefantgræs er meget nøjsom, og derfor kræver et meget lille input af kemi og gødning.

Han ser også gode perspektiver i at dyrke afgrøden som et led i vildtpleje.

Læs mere om elefantgræs til tækning på: www.landbrugsinfo.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.