Betalt indhold af Bayer Crop Science

Vintersæd: Kom af med det genstridige ukrudt

Er du én af mange, der ikke har ukrudtsbehandlet din vintersæd i efteråret? Her er anbefalinger til en sikker og effektiv strategi for forårsbehandling.

Et regnfuldt efterår har for mange danske planteavlere betydet, at vintersæden er sået senere end ønsket, og der har derfor ikke været tid til at ukrudtsbehandle i efteråret. Faktisk står omkring halvdelen af Danmarks markarealer ubehandlede hen.

Hvis du heller ikke har efterårsbehandlet, vil der i vinterhveden være græsukrudt og en bred bestand af tokimbladet ukrudt, der skal behandles nu til foråret.

Uanset om der er meget eller lidt græsukrudt i markerne, bør der ske en effektiv bekæmpelse af alt græsukrudt i vintersæd og i vårsæd i 2018. Sen såning af hvede og rigtig meget vårsæd giver en fantastisk mulighed for at mindske jordens pulje af græsukrudtsfrø. Det giver mindre græs i årene fremover og er en rigtig god investering i fremtiden - specielt på ejendomme, hvor der dyrkes meget vintersæd.

Med 0,6 l/ha Cossack OD + 0,06 DFF kan der ryddes fuldstændigt op i ukrudtet i marker, der ikke er behandlet, siden de blev sået. Ved meget og stort ukrudt kan Cossack-dosis med fordel hæves til 0,7 l/ha.

Hvis du har behandlet i efteråret med Boxer og DFF eller kun DFF, er Cossack med en dosis på 0,5-0,6 l/ha også et sikkert valg til bekæmpelse af ukrudtet. Det anbefales desuden, at du altid tilsætter 0,5 Mero eller anden vegetabilsk olie af god kvalitet for at opnå endnu bedre indtrængning af aktivstofferne i ukrudtsplanterne.

I marker med forekomst af rajgræsser, rævehale og væselhale, der alle er vanskelige at bekæmpe, skal du øge dosis til 0,6-0,93 l/ha med størst dosis, hvor ukrudtet er størst. Til behandling af specielt genstridigt ukrudt som ræve- og væselhale viser forsøg, at du udover olie med fordel også kan tilsætte 10 kg N i flydende gødning – for eksempel 27-3 eller 30-2. Det giver en markant øget effekt og kan med fordel anvendes, hvor maxdoseringerne har svært ved at give tilstrækkelig effekt overfor ræve- eller væselhale.

Ukrudtsbehandling i byg og rug

Har du vinterbyg eller -rug, som ikke er behandlet i efteråret, eller er der spiret nyt græsukrudt frem, er det vigtig at behandle tidligt.

Til bekæmpelse af græs i vinterbyg har du kun 50 ml Hussar Plus til rådighed. Den lave dosis er dog ikke lig med en ineffektiv behandling – Hussar Plus er selv med lav dosis garant for en effektiv behandling, hvis blot du er klar til at behandle tidligt.

Vinterrugen står ofte på lettere jorde, hvor der er garanti for forekomst af for eksempel enårig rapgræs, og derfor bør du vælge Cossack med dosis 0,5-0,6 l/ha til behandling.

Husk på, at rug er nem at stresse – sørg derfor for at behandle, allerede inden rugen strækker sig. Hvis du udfører behandlingen denne måde er den skånsom og meget effektiv. Når første knæ kan anes på strået, er det en god ide at skifte til Hussar Plus med 140 ml/ha.

Nøglen til en effektiv strategi for forårsbehandling er at behandle tidligt. Du bør påbegynde forårsbehandlingen, så snart der er 5-8 grader om dagen, solskin, og når du kan se hvide rodspidser på ukrudtet. Dette kan nemt blive fra midt i marts, så vær klar!

Emneord Bayer Crop Science, sponsoreret

Betalt indhold af Bayer Crop Science

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.