To foderkoncepter med zink-alternativer virker - men de koster
Et foderkoncept fra Trouw Nutrition viser i nyt forsøg fra Seges Svineproduktion sig bedre end medicinsk zink i forhold til fravænningsdiarré og produktivitet, men det koster netto ca. otte kr. mere pr. smågris.

Trouw Nutrition har præsenteret et foderkoncept, der performer bedre end medicinsk zink, hvad angår fravænningsdiarré og produktivitet hos smågrise.

Det meddelte Seges Svineproduktion onsdag i forbindelse med Fagligt Nyt, der samlede et stort antal rådgivere og fodereksperter inden for svinesektoren.

Seges Svineproduktion har testet fire foderkoncepter i et større fodringsforsøg med smågrise, og resultaterne herfra har været længe ventet, efter det tidligere er blevet bestemt, at medicinsk zink skal være udfaset fra svineproduktionen senest i juni 2022.

To koncepter har klaret sig fint

Lisbeth Shooter, fagchef hos Seges Svineproduktion, kunne i sin gennemgang af de deltagende foderkoncepter konstatere, at to af koncepterne ikke kunne bruges, mens Trouw Nutrition samt et koncept fra Vitfoss kom gennem nåleøjet.

»To af koncepterne har klaret sig rigtig fint. Konceptet fra Trouw Nutrition gav både færre diarrétilfælde og bedre produktivitet end medicinsk zink, mens konceptet fra Vitfoss var på niveau med den gruppe, der fik medicinsk zink.

Begge har noget, som sandsynligvis gør grisenes tarme mere robuste«, forklarede hun.

Langt lavere flokbehandling

Trouw Nutritions foderkoncept resulterede i forsøget med 4.500 smågrise bl.a. i blot 6,4 procent stier, der blev flokbehandlet, mens en kontrolgruppe med 2.500 ppm zink fik flokbehandling i 30,2 procent af stierne i perioden 7 til 30 kg..

Her havde Vitfoss-konceptet 19,3 procent flokbehandlede stier.

Målt på tilvækst var Trouw Nutrition-konceptet også i front med en tilvækst, der overgik kontrolgruppen med zink.

Tilvæksten hos Trouw-gruppen var 548 gram daglig tilvækst fra 7 til 30 kg, mens den i kontrolgruppen var 537 gram. Foderudnyttelsen var også bedre med 1,6 FE/kg tilvækst mod 1,64 FE i kontrolgruppen.

Samlet set var produktionsværdien hos Trouw-gruppen 2,40 kr. bedre end kontrolgruppen. Vitfoss klarede sig til sammenligning på niveau med kontrolgruppen.

For begge foderkoncepter gælder imidlertid, at de har en højere foderpris på hhv. 10,52 kr. for Trouw Nutrition-konceptet og 6,85 kr. for Vitfoss-konceptet pr. smågris set i forhold til medicinsk zink.

»Så den konkurrencedygtige løsning er endnu ikke fundet. Men det er et stort skridt på vejen, og vi skal nok nå i mål. Men det kræver hårdt arbejde og fortsat fokus«, sagde Lisbeth Shooter.

Vi er ikke klar til at droppe zinken endnu

Trods et foderforsøg, der ifølge Seges Svineproduktion viser lovende resultater i forsøget på at finde alternativer til medicinsk zink i klimastalden, så mener organisationen stadig ikke, at branchen er klar til en smågriseproduktion uden medicinsk zink.

»Vi er ikke tilfredse med et alternativ til medicinsk zink, før vi står med et alternativ, som kan give en omkostningsneutral produktion, og hvor antibiotikaforbruget ikke stiger. Det er et ambitiøst mål, men vi arbejder hårdt på sagen.

Vi har to koncepter fra foderforsøget, der virker, men det gælder for begge, at de gør produktionen af en smågris omkring syv kr. dyrere, og det er der ikke råd til«, siger Lisbeth Shooter, der er dybt involveret i arbejdet med at finde en løsning til landets svineproducenter.

I arbejdstøjet igen

Seges Svineproduktion vil på bagkant af det store foderforsøg med fire foderkoncepter, hvoraf de to altså viste lovende takter, igen trække i arbejdstøjet for at arbejde videre med nogle af de elementer bl.a. fra forsøget, man ved gør en forskel.

»Vi har flere ting i pipelinen herfra. Vi arbejder bl.a. at undersøge effekten af proteinindholdet samt aminosyrer-sammensætningen til smågrise, og vi skal også kigge på calcium«, siger Lisbeth Shooter.

Hun fortæller, at foderforsøget har vist, at problemerne med diarre ikke kun er lige efter fravænning men også noget senere i smågriseperioden.

»Vi kan ikke kigge isoleret på 7-9 kg, men vi skal have en løsning, som har en vedvarende effekt og som sikrer et lavt antibiotikaforbrug hele vejen frem til 30 kg«, siger hun.

Faktaboks

4 facts om arbejdet med medicinsk zink

  1. Medicinsk zink: EU-Kommissionen har besluttet, at anvendelsen af medicinsk zink til fravænnede grise udfases inden juni 2022.
  2. Anvendelse: Receptpligtig medicinsk zink anvendes til fravænnede grise i de første 14 dage for at reducere fravænningsdiarre.
  3. Forsøget: Er kommet i stand, efter at Seges Svineproduktion tidligere har efterlyst koncepter, der kan erstatte medicinsk zink. 23 ansøgninger til forsøget modtog Seges, hvoraf fire kom gennem nåleøjet. Et udvalg med deltagelse fra Seges, KU og AU kiggede koncepterne efter i sømmene.
  4. Videre forløb: Seges Svineproduktion fortsætter arbejdet med at finde alternativer til medicinsk zink. Der kigges nærmere på f.eks. reduceret proteinindhold og aminosyrer-sammensætning til smågrise.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle