Fravænning uden zink - så meget ved vi nu
Målet må være at skabe en robust gris ved fravænning med fokus på at forbygge diarré.

Af Jes Callesen, svinekonsulent, SvineRådgivningen

Seges Svineproduktion inviterede til internationalt møde, Zero Zinc Summit, i København den 17. og 18. juni 2019 omkring ophør med brug af medicinsk zink til smågrise. Formålet var at samle viden omkring ophør med brug af høje doser zink efter fravænning.

I min rolle som rådgiver var jeg så heldig at blive inviteret med i planlægningen af konferencen, hvor jeg sad i den videnskabelige arbejdsgruppe, som stod for programplanlægningen.

Mit helhedsindtryk fra Zero Zinc Summit 2019 var, at der er en udbredt enighed om to centrale punkter:

Ingen quick-fix løsninger

Indlægsholderne var generelt enige om, at ingen enkelt-produkter eller enkelt-tiltag alene kan fungere, som et alternativ til høj dosering af zink.

Der var eksempler på, at et mix af forskellige tilsætningsstoffer (cocktail), der understøtter hinanden, kan have en diarréhæmmende virkning. Positiv effekt af et tilsætningsstof eller en tilsætningsstof-cocktail skal dog altid understøttes af optimeret management.

Grisen skal være i gang med at æde

En ædetrænet gris er en, der har lært at indtage andet end somælk i farestalden. Den er godt i gang med at æde foder på fravænningsdagen – og den fortsætter ufortrødent med at æde fra dag et efter fravænning.

Grise, der æder, er mere robuste, fordi:

  • 1. Foder i tarmen giver næring til tarmcellerne, som derved bevares intakte. Intakte tarmceller nedbryder næringsstofferne og optager dem over tarmcellerne til blodet. Defekte tarmceller optager ikke næringsstoffer, som så i stedet passerer ned i tyktarmen og giver næring til colibakterier.
  • 2. Foder i tarmen sikrer konstant bevægelse af tarmindhold, som gør det mere vanskeligt for colibakterier at hæfte og etablere sig på tarmcellerne. En gris der sulter, har stilstand i tarmen.
  • 3. Jo mere foder grisen får ned har i tarmen ved fravænning, jo mindre zink behøver foderet indeholde, for at dække grisens behov. Høje doser zink virker positivt på nyfravænnede grise, blandt andet fordi grisen kan opretholde positiv zinkstatus selv ved meget lav foderoptagelse.

Målet må være at skabe en robust gris ved fravænning med fokus på at forbygge diarré, frem for at helbrede.

Faktaboks

Zero Zinc Summit 18.-19. juni i København

  • Konferencen blev en deltagermæssig succes med fuldt hus og en lang venteliste.
  • Der var knap 460 deltagere fra cirka 30 lande fra hele verden. Der blev holdt 24 foredrag, og der blev præsenteret mere end 80 videnskabelige forsøg og undersøgelser i løbet af de to dage.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle