Porcus-dyrlæger er klar med køreplan til zinkfri tilværelse

Mindre end 10 procent af sobesætningerne har prøvet at sænke eller helt fjerne zink i fravænningsfoderet.

Artiklen er publiceret første gang 25. januar 2022

Der er mere lydhørhed omkring zinkophør i dag end for et halvt år siden.

Det siger Porcus-dyrlægerne Jesper Bisgaard Sanden og Poul Toft, der sammen med kollegerne netop har udarbejdet en detaljeret køreplan, der kan bruges som en huskeliste i forbindelse med zinkophøret.

»Vi forventer, at vi kan få langt de fleste besætninger gennem zinkophøret ved at følge de retningslinier, vi har beskrevet i køreplanen«, siger dyrlægerne.

Tiltag

På det fodringsmæssige felt anbefaler Porcus at reducere indholdet af protein til 130 g pr. foderenhed.

»Det betyder ikke, at alle skal fortsætte på 130 g, men vi anbefaler at gå ned på 130 g for at være sikker på, at grisene ikke får diarré af denne årsag«, siger de.

Tilsætning af mellem 0,8-1,2 procent syre i foderet, grovere formaling og en vis mængde fibre i foderet er andre anbefalinger.

Toksinbinder kan også være en del af løsningen.

»Toksinbinder har også effekt i forhold til endo-toksiner som bakterier i grisens tarmdanner«, forklarer dyrlægerne.

De er i øvrigt tilbageholdende med at betragte tilsætningsstoffer som et quickfix.

»Brug hellere pengene på gode proteinkilder frem for tilsætningsstoffer«, siger Jesper Bisgaard Sanden og Poul Toft. Endelig lægger de vægt på, at fodringen af pattegrisene begynder senest dag syv i farestalden, og at den kører efter princippet ’lidt, men tit’.

»Brug gerne et lille bæger, og giv frisk foder fire gange dagligt«, anbefaler de.

De ser også vacciner mod diarré som et våben i forbindelse med zinkophøret. Sygdomme som influenza, prrs og coccidiose skal være under kontrol.

»Det er sygdomme, der hver kan koste 3-400 g på fravænningsvægten. Det er der ikke plads til«, fastslår de.

De ser gerne, at smågrisene i gennemsnit vejer seks kg ved fravænning. Besætninger, der ligger med en gennemsnitlig fravænningsvægt mellem fem og fem et halvt kg, får det svært med zinkophøret.

De to dyrlæger forventer en mindre, midlertidig stigning i forbruget af antibiotika i forbindelse med zinkophøret.

Faktaboks

4 råd om zink-ophør

  1. Fodring: Højst 130 g fordøjeligt råprotein pr. foderenhed. 0,8-1,2 procent tørsyre (gerne blandingsprodukt). Rigeligt med gode proteinkilder som kartoffelprotein, mælkepulver, blodplasma eller forædlet soja. 
  2. Fravænningsvægt og -alder: Sørg for ensartede holdstørrelser i soholdet. Håndter sygdomme gennem vaccination i det omfang, det er muligt. Tidlig tilvænning til tørfoder.
  3. Vask & desinfektion: Vask altid med sæbe og brug desinfektion efterfølgende. Brug 40 l dieselolie pr. 100 kvm stald til udtørring. Desinficer også vandstrengen. 
  4. Management: Overvej vaccinen Coliprotec mod diarré. Vær hurtig til at sætte enkeltdyrsbehandling i gang, så snart der er problemer.  

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.