Øko-kalve kan fjernes fra koen, hvis der saneres
I forbindelse med en sanering mod salmonella eller paratuberkulose kan der gives dispensation til at fjerne øko-kalve lige efter kælvning.

Økologiske mælkeproducenter kan opnå dispensation til at tage kalven fra koen umiddelbart efter kælvning, hvis årsagen er sanering mod salmonella og/eller paratuberkulose.

Det skriver Seges, Kvæg, på landbrugsinfo.dk, hvor man også kan finde skemaerne, som skal indsendes til Landbrugsstyrelsen for at opnå dispensation.

Søges dispensationen i forbindelse med sanering mod salmonella, gælder den indtil 12 måneder efter salmonella status 1 er opnået i besætningen. Såvel landmand som rådgvier skal skrive under på ansøgningen om dispensation.

Når bedriften er i gang med den obligatoriske sanering for Salmonella Dublin betyder det, at der er etableret faste arbejdsrutiner i forhold til handlingsplanen og at relevante grupper af ungdyr testes for Salmonella Dublin med tre måneders intervaller for at følge saneringsforløbet. I forbindelse med saneringen tages kalve fra alle køer umiddelbart efter kælvningen, og ønsker man yderligere dispensationer fra økologireglerne, skal de søges særskilt.

Paratuberkulose

Ønsker man dispensation i forbindelse med bekæmpelse af paratuberkulose, skal bedriften være tilmeldt Operation Paratuberkulose.

Herudover skal paratuberkulosemanualen været gennemgået med en rådgiver, og der skal blandt andet udarbejdes risikovurderinger, handlingsplaner og besøgsrapporter. De resterende krav og manualer kan ses på landbrugsinfo.dk

Faktaboks

Dispensation:

  • Dispensation til at fjerne kalven fra koen lige efter kælvning kan kun opnås i økologiske besætninger, når der er tale om sanering for salmonella og/eller paratuberkulose.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.