Forsuring kræver dokumentation
Ved forsuring af gylle skal man kunne dokumentere syreforbruget eller lavt pH. Seges påpeger, at snyd kan blive hårdt straffet.

Det kan være fristende at undvære nedfælderen og udbringe gyllen i forsuret tilstand med slanger. Vælger man sidstnævnte, gælder det om at huske dokumentationen, påpeger Seges.

Som landmand skal man kunne dokumentere en korrekt forsuring ved kontrol.

En korrekt forsuring sker ved SyreN markforsuring, når pH er 6,4. Det kræver typisk 2,5 liter syre pr. ton kvæggylle. Ved forsuring i tank eller ved forsuring af afgasset gylle bruges mere syre, for her skal pH ned på 6,0.

Da syreforbruget er højt til afgasset gylle, anbefaler Seges, at afgasset gylle nedfældes frem for at blive forsuret.

Styr på fakta

For at have styr på dokumentationen kan man overveje at købe et pH-meter til at kontrollere forsuringen. Kontrolleringen bør ske via en gylleprøve, da det er vanskeligt at måle pH præcist under udbringning.

Man skal have dokumentation for, at pH var lav nok, og i nogle tilfælde også have registreret syreforbrug mv. i en logbog, som skal opbevares på bedriften. Begge dele skal kunne fremvises ved kontrol. Kravene afhænger af valgt forsuringsteknik og fabrikat.

Økonomisk set er der ikke mange penge at spare ved at bruge for lidt syre, og retsligt kan sjusk med forsuring straffes med bøde. I tilfælde, hvor der er forvoldt skade, fremkaldt fare for skade, eller man har opnået eller forsøgt at opnå en økonomisk fordel, kan straffen stige til fængsel i indtil to år.

Faktaboks

Spar ikke på syren:

  • Ved for lav syretilsætning bliver ammoniakfordampningen for høj.
  • Typisk skal der bruges ca. 2,5 liter syre pr. ton kvæggylle ved markforsuring 
og lidt mere ved forsuring
i gylletanken.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.