Nyetableret: Flere køer skal styrke økonomien

Jan David købte i foråret en bedrift med 325 køer og 230 hektar for 47 millioner kroner og er allerede nu ved at planlægge en inklusion af faderens 280 køer.

Øjnene stråler, og fingrene peger begejstret på byggeskitsen, når 32-årige Jan David fortæller om sit foreløbige mål for bedriften ved Bylderup Bov, som han overtog fra et konkursbo i slutningen af april måned.

Nye stalde med masser af luft, plads og komfort skal dels gøre det muligt at fordoble besætningen fra 325 til 650 køer, dels medføre en betydelig ydelsesstigning.

Ekspansion er en central del af Jan Davids målsætning for at sikre en progressiv bedrift og en god økonomi. Udvidelserne, målt i køer og kg, skal sænke fremstillingsprisen på mælk og fortynde gælden og gøre bedriften mere robust til at modstå de store udsving i afregningspriserne, som forventes i fremtiden.

Der skal være et potentiale

Forud for etableringen har Jan David bl.a. brugt 36.000 kroner på to miljøtjek foretaget af rådgivere fra LHN. Dels et tjek af den erhvervede ejendom, dels et tjek af faderens bedrift 13 kilometer væk.

»Mit mål er at eje en bedrift i stadig vækst, og hvis alt flasker sig, kan vi have 1.000 køer herude. Min fars bedrift kunne vi kun udvide til 540 køer, og det er for snævre rammer, når jeg forventer at være landmand i minimum 30 år,« siger Jan David.

Størsteparten af jorden ligger midt imellem de to ejendomme, som hører til bedriften, og herudover håber Jan David på at kunne indgå aftaler om dyrkning af grovfoder med nærliggende landmænd.

Køerne til den betydelige udvidelse skal skaffes ved at købe faderens besætning, mod at faderen til gengæld lægger om til kviehotel og passer al opdræt.

De nye stalde skal kun indeholde sengebåse med sand og ædepladser, da det nuværende malkeanlæg godt kan håndtere en udvidelse. Byggeprisen anslår Jan David til 10-15.000 kr. pr. ko.

Længere ned end 2,15

Den aktuelle fremstillingspris på mælk forventes at falde fra de nuværende 2,15 til to kroner pr. kg EKM, når køerne får sand i sengene, mere plads og bedre management. Hertil skal lægges de forbedrede produktionsresultater, som allerede er under indfrielse, fordi besætningen var forsømt som følge af konkursen.

Faktaboks

  • Jan David, Bylderup Bov
  • Overtog ejendom i foråret 2016
  • 230 ha og 325 køer

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.