Betalt indhold af MSD Animal Health

Antibiotikabehandling uden resistensudvikling?

Det er muligt at reducere resistensudvikling som følge af antibiotikabehandling, hvis man erstatter behandling med antibiotika via foder eller vand med én injektion af et langtidsvirkende makrolid-antibiotikum.

Det er muligt at reducere resistensudvikling som følge af antibiotikabehandling, hvis man erstatter behandling med antibiotika via foder eller vand med én injektion af et langtidsvirkende makrolid-antibiotikum.  

Langtidsvirkende makrolid injektionsantibiotika koncentreres i lungerne og et døgn efter injektion er der stort set ingen antibiotika at finde i tarmen. Herved reduceres risikoen for, at tarmbakterier udsættes for høje koncentrationer af antibiotika og dermed udvikler resistens. Ved behandling af grise med luftvejsproblemer er der således en mulighed for at gennemføre en behandling med en minimal udvikling af resistens uden at gå på kompromis med grisens sundhed.

En beslutning om at anvende langtidsvirkende makrolider som injektion træffes sammen med dyrlægen efter en nøje afvejning af besætningens forhold. 

Resistens problematikken er meget kompleks. Den korte (og forsimplede) version er, at i jo mindre mængde og i jo kortere tid en bakterie udsættes for kontakt med antibiotika, jo mindre resistens vil den udvikle. 

De bakterier, man skal være bange for udvikler resistens, er først og fremmest dem, som kan give sygdom hos mennesker. Overføres  bakterier med resistensgener til mennesker, vil de kunne forårsage sygdom som ikke kan behandles med almindelige antibiotika. MRSA er løbet med al opmærksomheden de senere år. Imidlertid bør andre alvorlige sygdomsfremkaldende bakterier, som lever i mave-tarmkanalen på både dyr og mennesker, have mindst samme opmærksomhed. Det er fx Salmonella og visse E. coli.

De seneste års udvikling af langtidsvirkende makrolider er en del af løsningen på dette problem. Ved at styre antibiotikabehandling udenom tarmen og direkte til lungerne, belaster man ikke bakterierne i tarmen  med antibiotika. Man mindsker derved resistensudvikling hos tarmbakterier. Det gør man med en mindre mængde antibiotika som oven i købet har samme effekt på luftvejssygdomme, som ved tildeling af antibiotika gennem foder eller vand.

 

Emneord MSD Animal Health

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.