Betalt indhold af DanBred

Ny forskning: Du tjener på at forbedre soens pasningsevne

Et nyligt pilotprojekt, udført af SEGES, har vist, at man kan avle for bedre pasningsevne hos søer. Det gavner både tilvækst og økonomi for griseproducenten.

Pilotprojektet, udført af SEGES Gris, Avl & Genetik, har undersøgt hvorvidt soens pasningsevne hos DanBred Landrace og DanBred Yorkshire kan måles, og om dette er arveligt. Og projektet viste, at DanBred søers pasningsevne kan forbedres gennem avl. Forbedret pasningsevne hos soen vil gavne både pattegriseoverlevelsen, pattegrisens tilvækst og dermed også landmandens økonomi.

Forbedret pasningsevne hos soen vil gavne både pattegriseoverlevelsen, pattegrisens tilvækst og dermed også landmandens økonomi.

”Pilotprojektet har vist, at genetikken hos moderracerne i DanBred kan forbedres, hvis vi måler pasningsevnen som kuldvægten ved fravænning. Pasningsevne er dog ikke en del af DanBred avlsmålet endnu, men resultaterne viser, at der er mulighed for at avle for øget kuldvægt. Egenskaben kan nemlig både have økonomiske og bæredygtige fordele for smågriseproduktionen samt lette arbejdsbyrden, da avlsarbejdet for denne egenskab alt andet lige vil reducere behovet for ammesøer,” lyder det fra Lizette Vestergaard Horndrup, seniorkonsulent i SEGES Gris, Avl & Genetik.

Høj arvelighed blandt DanBred søer

I pilotprojektet indgik DanBred Landrace søer og DanBred Yorkshire søer, som var drægtige med krydsningsgrise. Resultaterne viste, at kuldvægt ved dag 21 efter faring rummer en genetisk komponent med en ret høj arvelighed, hele 15 % til 20 %. Og kuldvægten ved dag 21 efter faring kan relateres til soens pasningsevne.

”Formålet med pilotprojektet var at udvikle et avlsværdital, der kan øge kuldvægten ved fravænning af de pattegrise, som soen har passet i perioden fra kuldudjævning og frem til dag 21 efter faring. Hvis kuldvægten på dag 21 bliver en del af DanBred avlsmålet, vil vi opnå størst avlsfremgang for egenskaben, hvis registreringen sker på søer og kuld i avlskernen,” fortæller Martin Mølgaard Pedersen, Afdelingsleder i SEGES Gris, Avl & Genetik, som har været involveret i pilotprojektet.

Værdien af at forbedre kuldvægten med 1 kg viste sig at være 0,75 kr. eller 0,46 kr. pr. slagtesvin for de to beregningsmetoder. 

Økonomisk gevinst ved øget kuldvægt

I pilotprojektet blev det eftervist, at der er en økonomisk gevinst for griseproducenterne ved at avle for søer med bedre pasningsevne, da kuldvægten øges, og soen derfor sandsynligvis kan passe flere pattegrise indtil fravænning. 

”Ud over en højere økonomisk værdi betyder en øget kuldvægt også, at der i sidste ende er et bæredygtigt potentiale ved at øge kuldvægten ved fravænning, som i sidste ende vil betyde, at der vil være færre foderdage til at nå slagtegrisevægten. Derudover vil en forbedret pasningsevne hos soen give et mindre behov for ammesøer, hvilket også er med til at bidrage til en mere bæredygtig produktion,” siger Lizette Vestergaard Horndrup.

Den økonomiske værdi af 1 kg ekstra kuldvægt på dag 21 efter faring blev beregnet ud fra to metoder – afhængig af, hvordan øget kuldvægt udnyttes hos griseproducenten. Værdien af at forbedre kuldvægten med 1 kg viste sig at være 0,75 kr. eller 0,46 kr. pr. slagtesvin for de to beregningsmetoder. 

Faktaboks

Om DanBreds avlsarbejde/avlsfremgang:

  • DanBred Landrace og DanBred Yorkshire er begge kendt for deres gode moderegenskaber
  • DanBred DNA-tester 100 % af avlsdyrene og anvender resultaterne til genomisk selektion. Det giver rundt regnet 30 % mere avlsfremgang sammenlignet med ikke at DNA-teste avlsdyrene, fordi det sikrer, at der avles på de rigtige avlskandidater.
  • Alle avlsdyr i DanBred avlssystemet får ugentligt beregnet avlsindeks for at følge avlsfremgangen.
  • DanBred avlsmålet er sammensat af den kombination af egenskaber, der giver størst mulig produktionsøkonomisk værdi.
  • I alt afprøves omkring 100.000 DanBred-avlsdyr, og siden 2019 er der kommet 25 % flere orner i afprøvning på afprøvningsstationen Bøgildgård.
  • DanBred fortsætter med at optimere avlsfremgangen for fortsat at sikre de bedste muligheder for at generere topresultater.

Emneord sponsoreret, DanBred, svin, Seges, pasningsevne, tilvækst, avl, undersøgelse, Landrace, Yorkshire

Betalt indhold af DanBred

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.