Fritzner: Forskere skal i retten før de taler sandt
Roskilde Dyrskues formand slog den politiske tone an i åbningstalen.

»Det er frustrerende og utrygt at opleve, at embedsmænd og forskere skal trækkes i retten og være under vidneansvar, før de fortæller sandheden.«

Sådan lød det fra Povl Fritzner, formand for Roskilde Dyrskue, i hans åbningstale, hvor han traditionelt også tager nogle politiske mærkesager med.

Povl Fritzner hentydede til Gødningssagen i Vestre Landsret for et par uger siden, hvor de danske gødningsregler med gødningsnormer der ligger næsten 20 procent under det økonomisk optimale.

»På det danske samfunds vegne er jeg stadig dybt rystet over, at en forsker som på mange områder er højt respekteret, udtaler sig mod bedre vidende. Det er fuldstændigt utilstedeligt og dybt beklageligt. Hvis vi ikke alle sammen kan stole på, at vores embedsfolk og højest uddannede forskere baserer udsagn og orientering til de folkevalgte politikere på fakta og nyeste viden, så er vi ilde stedt. Det skal simpelthen være slut med, at embedsværket har mulighed for at styre landets politik efter egne miljømæssige holdninger og fordomme,« sagde han.

Fritzner nævnte også det problematiske i, at landmænds ejendomsret er truet. Her henviste han til de ni meter brede randzoner langs vandløb, forbud mod sprøjtning og gødskning af §3-arealer og et kort, der udpeger, hvor enorme arealer nu pludselig får voldsomme begrænsninger på gødskning.

»Den beskyttelse grundloven burde yde for vores ejendom, der er grundlaget for vores økonomiske eksistens, er voldsomt under pres. Og jeg har svært ved at tro, at det er efter lovens intentioner.Endvidere følger af grundloven, at hvis samfundshensyn kræver afståelse af ejendom, kan det kun ske ved fuldstændig erstatning. Vi oplever desværre, at også på dette punkt ser man bort fra grundloven. Landmændene må se langt efter erstatning for de mange ekspropriationer,« sagde Fritzner, inden han slog over i gladere toner.

Mere om dette tema

Her kan du finde artikler om de mange dyrskuer, der kommer i løbet af 2015. 

»Landbruget laver sunde, sikre fødevarer. Fødevarer, der er produceret med minimal miljøbelastning og med et af verdens laveste klimaaftryk. Vi har i dansk landbrug formået at få produktion og hensyn til natur og miljø til at gå hånd-i-hånd. Det ved alle de lande, vi eksporterer til. Det er jeg stolt af. Og det det kan man se på dyrskuet.«

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.