Betalt indhold af MSD Animal Health

Hold dine kalve sunde og fri for diarré hele året rundt

Du kan bevare sundheden hos dine kalve ved at nedsætte eller helt fjerne problemer med diarré gennem vaccination af køer i goldperioden. Succes med vaccination forudsætter to ting: At du kender kælvningsdatoen for koen, og at du giver kalvene råmælk.

Hvis du giver dine kalve råmælk indenfor de første 4-6 timer efter fødsel, vil råmælken overføre beskyttelse til kalvene mod de mest betydende smitstoffer: Rota- og- og Coronavirus samt E.coli (K99).

Der kan desuden opnås forlængelse af sundheden hos kalvene ved at fodre med komælk eller mælkeerstatning tilsat 10-20% råmælk dagligt eller et par gange om ugen, alt efter hvor meget råmælk, der er til overs fra køerne. Alle kalve skal have råmælk af god kvalitet, tyrekalve såvel som kviekalve, året rundt.

Grundideen med vaccination af kalve er nøjagtig den samme som, når vi får vores børn vaccineret: At holde dyrene sunde i stedet for at skulle behandle sygdom. Vaccination fungerer som en slags forsikring mod unødvendige og ofte uventede udgifter og ubehag for dyrene. Udgifter til vaccination opvejes meget hurtigt af besparelser i både arbejdsindsats og medicin samt forbedret tilvækst og senere mælkeydelse. Hertil kommer en forbedret velfærd hos dyrene og højere motivation hos personalet. Vi vaccinerer vores børn hele året rundt uden at tage hensyn til, hvornår det er mest sandsynligt, at de potentielt ville blive smittet med en sygdom. Vi vaccinerer vores børn afhængigt af alder. Når sundheden i en besætning optimeres med fortsat vaccination nedsættes eller forsvinder udfordringerne, og der bliver frigjort tid til at øge fokus på andre forbedringsmuligheder i dyreholdet.

Som ved andre sygdomme hos dyr og mennesker er anbefalingen at holde dyrene permanent beskyttede. Vacciner alle goldkøer året rundt og hold dermed smittepresset under kontrol. Husk på, at hvis du springer vaccination over om sommeren opbygges smittepresset i besætningen og risikoen for tabsgivende sygdom stiger. Den eneste måde at helgardere sig på, er at styrke og forberede kalvenes immunitet og dermed besætningens overordnede sundhedsstatus hele året rundt.

Vaccination tæller ikke som behandling i dit medicinregnskab, og effekten af vaccination vil hjælpe dig med at reducere forbruget af antibiotika.

Faktaboks

Råmælk malket af koen fra ½ til 1½ time efter kælvning har det højeste indhold af antistoffer. Derefter falder indholdet

Kalve behandlet for diarré, har en overrisiko på 2,9 gange for at de bliver over 30 måneder før første kælvning

Kalve med diarré inden for de første 90 levedøgn har en overrisiko på op til 478 gange for at få en luftvejslidelse

Kalve, som har haft mild diarré i de første 90 levedage, producerer mindre mælk som 1. kalvs ko end kalve, der ikke har haft diarré - i gennemsnit 344 kg mindre mælk i 1. laktation

Emneord Diarré, rotavirus, coronavirus, e-coli, MSD Animal Health, vaccination

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.