Hov - har du set, at der er ekstra meget værdistof i mælken

Den enkelte landmand bliver bedre og bedre til at lave godt grovfoder med meget energi, letfordøjelige cellevægge og for kløvergræssets vedkommende, mere protein 

Af Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Vi er gået ind i et efterår med sunde og velfungerende køer. Det er i hvert fald tanken, når vi kigger på indholdet af fedt og protein i mælken i øjeblikket. Nogle steder ligger proteinet faktisk ekstra højt, med værdier, der svinger mellem 3,8 og 3,9 procent i mælken fra holsteinkøer. Landstallene fra tankmælksmålingerne viser da også, at det er en generel ting for al mælk indvejet i øjeblikket på tværs af racer og produktionsform. Det er normalt, at værdierne stiger her i efteråret. Det usædvanlige består i at tidspunktet er kommet et par uger før forventet, og at indholdet ligger 0,1 procent højere end normalt. Sidste år i 2022, var proteinprocenten lige oppe at runde 3,80 procent, men faldt så igen. Som det ser ud i øjeblikket, er der dog ikke noget, der indikerer dette.

Måske vi skal vænne os til det?

Vi er i ØkologiRådgivning Danmark blevet spurgt til, om vi skal vænne os til den større mængde protein. Det er der flere ting, der tyder på.

Den enkelte landmand bliver bedre og bedre til at lave godt grovfoder. Det vil sige grovfoder med meget energi, letfordøjelige cellevægge og for kløvergræssets vedkomne, mere protein. Alle de analyser, der er taget på økologisk kløvergræs i år, viser dog også et højere NDF-indhold, end vi er vandt til på nær i 1. slæt. Energiindholdet ligger på det normale niveau, med undtagelse af 2. slæt, der er lidt ringere i 2023.

 

Samtidig er vi også blevet mere klimabevidste, mere bevidste om bytteforholdet mellem indkøbt foder og mælkeprisen, og hvad det betyder for pengepungen. For rigtig manges vedkomne er der således blevet optimeret kraftigt på om det kan svare sig at give det lille skvæt protein eller fedt ekstra, som man hidtil har gjort. Arlas leverandører bliver via bæredygtighedspointene afregnet efter deres proteineffektivitet, hvorfor man her også meget naturligt ikke tildeler mere end højst nødvendigt. 

En tredje faktor er dette års korn. Oftest har korn med lave udbytter et højere proteinindhold, end man normalt ser. Økologisk foderkorn har dog ud fra de analyser, vi ser i år med normale udbytter, oftest et lavere indhold end standardtallene, der for manges vedkommende bruges i foderplanerne. Så hvis ikke der er analyser af hjemmeavlen, eller du modtager rene råvarer fra foderstoffen, skal der her lyde en opfordring til at få taget den analyse, så fejlkilder kan blive opdaget og håndteret.

Der bliver ikke indgået kompromiser

Men heldigvis bliver der ikke gået på kompromis nogen steder. Der bliver gjort meget ud af at sikre køernes drøvtyggerfunktion og fodring af mikroorganismerne. Så køerne får stadig tildelt den energi de skal bruge, og sammen med energien og de bedre cellevægge, så fungerer vommene rundt omkring i landet bare godt, hvor der bliver recirkuleret en del urea, i stedet for at udskille den i mælk og urin. Så har du kigget på din mælkebon og undret dig, er her måske forklaringen. Tag eventuelt et hurtigt kig på denne figur, og gør op med dig selv om der er noget der skal justeres ud fra dine egne tal på mælkebonen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.