Konsulent: Følg disse fire trin for en plan for slætgræsset
Har du en plan for dit græs? Slætstrategi og slættidspunkt har betydning for udbyttet, fordøjelighed af organisk stof og indholdet af protein i græs.

Af Bent H. Hedegaard, afdelingsleder, LMO Planteavl

Selvom det i skrivende stund er ret vinterligt udenfor, nærmere foråret sig og tingene begynder at grønnes og gro. Det er naturens gang, men det er ikke en selvfølge, at de frembragte afgrøder er optimale til behovet i stalden.

Det kræver planlægning. Faktorer som bl.a. afgrødevalg, sortsvalg og gødningsstrategi er vigtige faktorer, som oftest bliver planlagt i vinterens løb.

En optimal produktion kræver imidlertid også en slætstrategi for græsset. Slætstrategi og slættidspunkt har betydning for udbyttet, fordøjelighed af organisk stof og indholdet af protein i græs.

Vejret spiller selvfølgelig også en stor rolle - det kan vi ikke gøre noget ved, men en god plan gør det nemmere at handle på de udfordringer vejret giver.

1. Brug værktøj på LandbrugsInfo

På LandbrugsInfo findes et slæt-strategiværktøj, der benytter klimanormalen og samler viden fra de seneste 20 års forsøg med slæt i kløvergræs, til at vise hvordan den lokale klimanormal gennemsnitligt vil påvirke vækstraten, fordøjelighed af organisk stof og indholdet af råprotein afhængig af den valgte slætstrategi.

Værktøjet giver overblik over udviklingen i fordøjeligheden af de enkelte slæt, og summen af flere eller alle slæt og kan bruges i en langsigtet planlægning for sæsonen.

2. Sæt mål og vælg strategi

På et tværfagligt opstartsmøde med din fodringsrådgiver og planterådgiver inden vækstsæsonen kan du få hjælp til at fastsætte mål for dine slæt og lægge en strategi, der passer til din bedrift.

Du vil kunne få sparring på hvilke handlinger, der skal sættes i værk for at nå i mål. Det gælder både i forhold til slætstrategi, men også på andre vigtige faktorer, som f.eks. hvilke tørstofprocenter i slætgræsset, der er optimalt og hvad der skal til for at opnå det.

Min erfaring er, at de landmænd, der forud for sæsonen har lavet en slætstrategi og sat mål for de enkelte slæt, også er kommet tættere på de kvaliteter, der efterspørges i stalden. Det har typisk positiv indflydelse på foderprisen og/eller mælkeydelsen.

3. Dialog med din maskinstation

En tydelig og god plan kan bruges til at lave en forventningsafstemning med din maskinstation.

Hold et møde med dem og fortæl dem, hvad du gerne vil have. Så kan din maskinstation også give dig tilbagemeldinger om det, de mener, der skal til for at nå i mål.

4. Del planen med dine medarbejdere

Med en god og synlig plan kan også dine medarbejder se, hvad der forventes af dem.

Det giver mening og motivation for medarbejderne og succeserne kan fejres sammen. Det giver medarbejderne mulighed for, at engagerer sig i, at nå bedriftens mål.

I sidste ende er en god plan i græsset en god forretning for dig.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.