Mælkeproducent med 140 køer: Vil fordoble antal køer og kompensere med tropisk træ 

Blog fra mælkeproducenten: 2.300 hektar nyplantet subtropisk skov kan gøre dansk mælkeproduktion CO2-neutral, mener Filip Friis, der vil fordoble sit eget antal af køer. 

Af Filip Friis 

Vi ønsker et bæredygtigt landbrug. Det kræver nogle principper og holdning til hverdagen. Nogle af dem er blandt andet: Arbejde max. hver 3 weekend, minimum 3F overenskomst, og ikke mindst et cirkulært og sundt sædskifte med god dyrevelfærd. 

Vores beregninger viser at 3-4 hektar pr. årsko er en optimal arealfordeling mellem økologi og økonomi. Halvdelen af arealet bliver brugt til 100 procent selvforsyning med grovfoder og tilskudsfoder. Den anden halvdel er salg af special og højværdiafgrøder. 

Så da vi gik med udvidelsesplaner og fik del i kvægpuljen på 1,4 mio. til ny stald og robotter, syntes jeg, strategien var klar, men så steg byggepriserne 15-20 procent og fra næste år skal vi lave co2 beregning af nybyggeri. Det fik mig til at tænke anderledes. 

Klima overskygger

Klima bliver nok det vigtigste emne for os i vores levetid, og vi kan snakke eller vi kan handle. Jeg har derfor i stedet for at bygge nyt lejet en ældre Varde-stald med høj kip med masser af luft i stalden, lejekontrakten er på 12-15 år. Der bliver investeret i nye robotter, ny robot foderskubber til fodergangen og en ny besætning på 140 Jerseykøer. 

Start på gårdniveau 

Klimaindsatsen starter selvfølgelig på gårdniveau, der er rigtig mange ting vi alle kan forbedre. Som jeg skrev sidst, ligger vi på 0,63 kg C02 pr. produceret kg mælk. Delmålet er pt. 0,5 kg C02 pr. produceret kg mælk. Med udvidelsen kommer vi til at producere 2,8-3 mio. kg mælk årligt. Min udledning ligger derfor omkring 1,5 mio. kg CO2 årligt. Mit ønske er at produktionen er klimaneutral, så da ferien gik til Uganda med familien, brugte jeg nogle dage på at udforske muligheder for skovrejsning i Uganda. 

Lidt til nørderne!

Der er sikkert mange, som ikke er enige med mig, i disse betragtninger. Jeg synes, sagt med en smiley, at nogle kan være udfordret af at se muligheder frem for begrænsninger, mens andre bare skubber papir rundt i systemet!! Man kommer ingen vegne uden overvejelser. 

Jeg ser klima som en global udfordring, ikke en lokal. Jeg ønsker handling og ikke kun snak Prøv at følge min forsimplede udregning. 

Ligesom når det gælder afgrøder, bliver der hele tiden udviklet nye træsorter. Jeg faldt over Giant Lira (Melia Volkensii) som er i træfamilien mahogni og har kvaliteten og styrken som eg. Men modsat eg vokser sorten ekstremt hurtigt i Uganda ca. omkring 10 gange hurtigere end et egetræ i Danmark. Danmarks kolde vinter og lune for- og efterår resulterer i langsom vækst for træer, sammenlignet med subtropisk klima.  

Giant Lira

I Uganda op ad Victoriasøen, der er 68.800 kvadratkilometer, altså ”1,5 gange Danmarks Størrelse” er vejrforholdene optimale for trævækst med stabile 25-30 grader. Jorden er JB 5-8 med og den årlige nedbør er på 2.000-2.500 millimeter. 

Giant Lira er en træsort, der i løbet af bare 2 år bliver 7-9 meter højt. Træet producerer efter første år minimum 0,25 kubikmeter træ årligt, en kubikmeter binder omkring 1.200 kg CO2, og med en afstand på 1,5 meter mellem træerne, bliver der total plantet 4.444 stk. pr. hektar. 

4.444 planter à 0,25 kubikmeter à 1200 kg CO2 = 1,3 mio. kg CO2 om året pr. hektar. Selvfølgelig skal der et certifikat til at godtgøre beregningen, så den bliver brugbar til at kompensere for min udledning. En hektar skov kan binde ca. 9-10 måneders produktion på min bedrift.  

Så klimaudfordringen skal nok blive til at føle på, hvis vi bare ser de muligheder verden tilbyder, og kan se lidt længere end til grænsen. 

Den samlede danske mælkeproduktion er cirka 6 mia. liter mælk. Når man regner 0,5 kg CO2 pr. kg mælk svarer det til en udledning på 3 mia. kg CO2. Med 1,3 mio. kg CO2 opsamlet pr. ha skal der 2.300 hektar nyplantet subtropisk skov pr. år til for, at dansk mælkeproduktion kunne være CO2-neutral.

Det gælder så længe, det beplantede areal opretholder denne vækst, og at træet ikke anvendes til brændsel efter skovning.

Godt nytår til Alle 

  

Kilde: beregning af opsamling af CO2 

https://www.trae.dk/sporgsmal/hvor-meget-co2-udleder-trae/ 

Faktaboks

Filip Mark Friis

 • Løgumkloster, blogger til Kvæg Plus i 2020
 • 140 køer
 • Uddannet jordbundsteknolog fra Vejlby Landbrugsskole
 • Bedriften overtaget pr. januar 2019 i generationsskifte, en fastansat (far) og en elev
 • Økologisk siden 1995, 130 malkekøer plus opdræt
 • Krydsningsracer, Holstein, RDM og Jersey for malkekøer og Holstein og Charolais for kødkvæg
 • To nye malkerobotter, Lely A5, Heatimer
 • Ydelse: Vinter ca. 35-37 liter EKM pr. dag Sommer 32-34 liter EKM pr. dag
 • Løsdriftsstald fra 2005 med Latex-madrasser
 • 500 hektar, fem vandingsmaskiner
 • Markplan til høst 2021: Kløvergræs 100 ha, majs 25 ha, hestebønner 25 ha, raps 30 ha, lupiner 40 ha, fabrikskartofler 10 ha, vårhvede brød 170 ha (sået november), vinterhvede 55 ha, frøgræs 25 ha og 20 ha rødkløver til frø.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.