Mælkeproducent med 300 køer: Strømaskinen sparer en tredjedel af halmen 

Blog fra mælkeproducenten: Mælkeydelsen er i top lige nu, og Niels Holger Nordendahl giver medarbejderne æren: Køerne kvitterer for god pasning.  

Af Niels Holger Nordendahl – fortalt til Frederik Thalbitzer

Påsken er vel overstået med lidt ekstra fornøjelser på programmet i form af maskiner på prøve. Det er jo altid lidt spændende. Det er jeg ikke ene om at synes. Medarbejderne går op i det og vil gerne makke med sådan noget. Det motiverer os at prøve om det er noget, der virker eller bare billig reklame. Man kan jo bruge store summer på det.  

Vi havde dels en Kuhn-harve, dels en VDW-strømaskine.  

Strømaskinen har vi haft et ønske om længe. Nu hvor vi har haft den på prøve i 10 dage kan vi se, at den reducerer halmforbruget med en tredjedel.  

Den sidder på minilæsseren og blæser halmen ind over boksene og får det fordelt bedre, end vi er vant til. Den får også halmen rykket godt fra hinanden, hvor vi før måske har givet det lidt mere i klumper. Det giver en samlet halmbesparelse uden at det bliver ringere for dyrene. For os selv giver det tillige en arbejdsbesparelse.  

Hvis vi kan spare tid, kan vi bruge den på køerne på en anden måde, så det er bare godt.  

Se videoklip med strømaskinen

Gerne mere pløjefri 

Vi har også haft en harve på prøve. Vi vil gerne lidt mere over i pløjefri dyrkning. Vi har allerede dyrket nogle hektar majs uden plov, men det må gerne blive mere, og så skal vi måske opgradere på harvesiden.  

Nogle arealer egner sig bedre end andre. Der er marker, hvor jeg tror det er svært helt at undvære ploven. For eksempel hvis der er lavet dybe spor, så kan en plov altså noget. Vi har stadig en del dybstrøelse, der skal pløjes ned, og det sætter også en begrænsning, selvom vi på sigt måske kan afsætte det til biogas og får gylle tilbage. Så skal vi jo ikke pløje af den grund.  

På de lidt lettere jorder kan det pløjefri noget, i hvert fald i forhold til kapacitet. Og i forhold til sandfygning ikke at forglemme.  

Det er nu dejligt at se, hvordan de unge medarbejdere nyder at få nyt grej til at fungere.  

Se videoklip med Kuhn-harven

Vi er færdige med at så korn og græs og vårsæden er begyndt at pible frem. Nu, hvor det er blevet varmere, begynder græsset også at vokse. Inden længe skal vi så majs. Jeg klager ikke over vejret. 

Inde i stalden går det godt. Vi ligger på 37,5 kg EKM pr. ko pr. dag lige nu. De kvitterer for god pasning.  

I dag har vi klovbeskæring. Vores strategi er klovbeskæring tre gange i løbet af en laktation. 60-80 dage før kælvning og 60-80 dage efter kælvning og 200-250 dage efter kælvning.  

Vores klovbeskærer, Go klov, er rigtig godt til at registrere, hvad han ser. Jo mere data, vi har om køerne, des mere validt bliver det og des bedre kan vi vælge, hvilke køer, vi skal avle videre på.  

I vinters havde vi lidt problemer med røde klove. Jeg havde mistanke om, at det skyldtes noget af det græs, de fik og at de måske var i underskud med noget. Det er vi kommet ud over, men vi har selvfølgelig de almindelige klovsygdomme at forholde os til.  

Faktaboks

Nordendahl

 • 300 køer, 50 pct. røde, 30 pct. holstein og resten krydsninger
 • Sælger tyrekalve som spæde til fast aftager
 • 11.000 kg EKM pr. årsko
 • Malker to gange om dagen
 • 5 ansatte plus skoledrenge
 • Staldanlæg fra 2009
 • 230 hektar, 90 hektar lejet
 • Fortrinsvis majs og græs, plus lidt korn
 • Marker passes overvejende af maskinstation
 • 5. generation på ejendommen
 • Niels Holger Nordendahl er 48 år, gift med Mette, der er lærer i Salling
 • 4 børn – Johanne, 20 år, Magnus 16 år, Laurits 12 år og Agnete 10 år

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.