Mange malkekøer bliver overforsynet med råprotein
Højere end 17 procent protein i malkende køers ration giver ikke et øget dækningsbidrag.

Af John Erik Jørgensen, kvægbrugskonsulent, Syddansk Kvæg

De seneste kvægnøgleopgørelser fra 2018 viser, at der ikke er økonomi i at optimere foderrationerne til malkende køer med et proteinniveau, der ligger meget over 17 procent råprotein.

Der er en god sammenhæng mellem en høj mælkeydelse og et højt dækningsbidrag, hvorfor køerne skal fodres, så de opretholder en høj mælkeydelse.

Mange foderrationer giver lidt ekstra protein

Når vi kigger på forsøgsresultater også andre steder i verden, er det kendt viden, at 16 procent protein er tilstrækkeligt til, at højtydende malkekøer kan omsætte næringsstofferne i rationen.

I for mange foderrationer gives der for ”en sikkerhed skyld” lidt ekstra protein, med tro på at det kan forbedre økonomien.

At der så alligevel kan være situationer, hvor et højere indhold af protein i rationen kan forsvares, kan der være flere årsager til.

Der kan være usikkerheder omkring analyser i foderet. Afgræsningsrationerne kan ofte betyde perioder med et højt proteinindhold i græsset ude i marken. Så skal staldrationen afstemmes, så den sikrer tilstrækkeligt protein i nat-rationen.

Nogle rationer ligger over 18 procent protein

At der så alligevel (se figur 1) findes rationer med et alt for højt proteinniveau over 18 procent protein, kan være svært at forsvare. Hvis den mikrobielle omsætning ellers fungerer optimalt, øger det ikke dækningsbidraget.

Hvis man skal fodre efter et mere moderat proteinniveau, kræver det højt management og en fuldstændig ens blandingsgrad hver dag. Der skal ligeledes være godt styr på analyserne af både tilskudsfoder og grovfoder.

Nedenstående figur 1 viser, at der ikke er nogen sammenhæng med råprotein mod dækningsbidrag i kvægnøgleopgørelser fra 2018.

Figur 1. Dækningsbirag som funktion af råprotein, fra kvægnøgleopgørelser 2018

Højtydende besætninger ligger omkring 16,5 pct. protein

I de år, hvor energifodermidlerne som fx korn, roepiller og lignende har en forholdsmæssig lavere pris, sammenlignet med protein fodermidler, som fx sojaskrå, rapsprodukter, vil betydningen af at optimere efter et højere proteinindhold i rationen være endnu større.

I perioder med en lav kornpris er det derfor endnu vigtigere for dækningsbidraget, at man formår at styre proteintildelingen, så det ikke er nødvendigt med en for stor sikkerhedsmargin.

Som udgangspunkt bør foderrationen til højtydende malkekøer optimeres, så den ligger mellem 16 - 17 procent råprotein. Andre opgørelser med udtræk fra DMS viser også, at højtydende besætninger, som gennemsnit ligger omkring 16,5 procent protein.

Fasefodring svært at praktisere

I kvægnøgleopgørelserne har det kun været muligt at holde råprotein op imod dækningsbidraget. I foderoptimeringen inddrages AAT- og PBV-indholdet, som selvfølgelig er parametre der også skal med i overvejelserne.

Vi ved, at en ko lige efter kælvning er i negativ AAT-balance, hvorfor det kan have positiv effekt på ydelsen at øge proteinindholdet i de første 30 dage af laktationen og reducere proteinindholdet i senlaktationen (efter 200 dage).

Fasefodring kan dog være svært at praktisere ude på gårdene, da det kræver håndtering af flere forskellige foderblandinger. At vi ofte fodrer med rationer, der ligger på 17 procent protein, er en overforsyning og en kompensation for fasefodring.

Overvej om proteinindholdet i dine køers ration ligger på et niveau, hvor det giver maksimalt dækningsbidrag.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.