Rart med ekstra mand: Maskinstationen hjælper ikke med at flytte kvier
Årets ene vært for grovfoderekskursionen 13. juni prioriterer rettidigheden, traditionen og en ekstra hjælpende hånd i stalden ved at lave en stor del af markarbejdet selv. Du kan stadig nå at tilmelde dig på www.grovfoderekskursion.dk

Årets to værter for Grovfoderekskursionen har valgt vidt forskellige strategier for markarbejdet.

Hos Jacob Petersen står bedriften selv kun for sprøjtningen og dybdeharvningen på 268 hektar, fordi det er opgaver, der kan passes ind i bedriftens hverdag med 400 årskøer og seks malkerobotter.

På Fauerby hos Harro Marquardsen løser bedriften selv relativt mange opgaver i marken, herunder en stor del af gyllekørslen.

»Dels er det en tradition her. Dels er rettidigheden altid vigtig for økologer«, nævner Harro Marquardsen som to vigtige argumenter for den relativt store maskinpark på Fauerby.

Klarer det meste selv

På nær 30 procent af gyllekørslen, finsnitning, møgspredning, halmpresning og hegnsklipning klarer bedriften selv markarbejdet på de godt 400 hektar, hvoraf 95 procent er JB1 som for hovedpartens vedkommende kan vandes.

Markplanen omfatter primært foderproduktion til bedriftens 350 holstein-årskøer med i år 215 hektar græs til slæt og afgræsning, 41 hektar silomajs, 67 hektar vårbyg, 13 hektar byg/ært, 28 hektar havre, 17 hektar rug, 11 hektar hestebønner og 15 hektar vedvarende græs.

Rettidighed vigtigt

Behovet for rettidighed ses blandt andet i slætgræsset, hvor rødkløveren bidrager med protein og mængde, men også giver et lidt mindre slætvindue end de hvidkløverdominerede blandinger eller rene græsser.

I græsset er det desuden en fordel jævnligt at komme over alle markerne i forhold til at skulle beslutte tildelingen af gødning efter første slæt.

Fleksibel løsning

Men ét er de ’hårde’ argumenter. Der er også mere ’bløde’ argumenter for selv at lave en stor del af markarbejdet.

»Hvis vi ikke lavede en stor del af markarbejdet selv, kunne vi spare en mand. Men han kan også hjælpe med andre opgaver på bedriften. Vi kan jo ikke ringe til maskinstationen for at få hjælp til at flytte kvier«, siger han.

Desuden er strategien ikke mere fast, end at når alle mand har knoklet i tre døgn for at bjærge første slæt græs, så bliver det maskinstationen, der bringer gyllen ud næste morgen i stedet for bedriftens egen 20 kubikmeter store AP-vogn fra 2006.

DU KAN NÅ DET ENDNU

Det er stadig muligt at nå at tilmelde sig årets største grovfoderarrangement.

Du kan se hele programmet og tilmelde dig på www.grovfoderekskursion.dk

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.