Frontløber placerer gylle til 130 hektar majs
Som kvægundtagelsesbrug har Jacob Petersen, der er demonstrationsvært ved grovfoderekskursionen 13. juni, ikke mulighed for at bruge den ønskede mænge fosfor i startgødningen til majsen.

Til Grovfoderekskursionen 13. juni lægger Jacob Petersen ved Hinderup bl.a. jord til en demonstration af seks forskellige teknikker til præcisionsplacering af gylle til majs for at udnytte gyllens næringsstoffer optimalt som hel eller delvis startgødning.

Det er imidlertid en teknik, bedriften allerede er ’tyvstartet’ på at bruge med 40 hektar forrige år og 130 hektar med majs i år.

Som såkaldt ’undtagelsesbrug’ med 400 højtydende DH-årskøer og 268 hektar i markplanen er også Jacob Petersen i bekneb for fosfor til majsens startgødning. Den smule, der fortsat kan bruges, placeres under majssåningen.

Gads Maskinstation placerer 50 ton pr. hektar med en selvkørende Vredo med en særlig otterækket Horsch Focus-nedfælder monteret til præcis placering af gylle i et 20 cm bredt bånd under rækkerne i den dybdeharvede jord.

Derefter sås majsen tre-fire dage senere med GPS med en otterækket såmaskine, som bruger GPS-sporene fra Vredoen.

Gads Maskinstation har mere end 10 års erfaring med denne teknik, som praktiseres på 600-800 hektar årligt

Halv mængde Vizura

Gyllen er tilsat halv mængde nitrifikationshæmmer pr. hektar. Det anbefales at halvere mængden, når gyllen har relativt lille jordkontakt som i dette tilfælde, hvor de 50 ton pr. hektar placeres i bånd under sårækkerne.

Der skal dog fortsat afsættes omkring 3.000 kubikmeter gylle, og derfor står leverance til et biogasanlæg højt på ønskesedlen.

Foruden den placerede gylle tilføres 100 kg NitroStar 28-4 under radrensning i juni.

»Nu var 2018 jo ikke et normalt dyrkningsår. Men vi høstede 10.500 FE pr. ha i gennemsnit mod normalt 12.000«, forklarer Jacob Pedersen og tilføjer, at forholdene for radrensning med pløjefri dyrkning og præcisionsplacering ikke er perfekte, men dog tilstrækkelige til at lave en acceptabel rensning og hypning.

En anden interessant ting i Jacob Petersens markbrug er, at blanding 49 har afløst blanding 45, som over årene viste sig for tørkefølsom på den uvandede jord fra JB1 til JB4.

Her har den strandsvingel-dominerede blanding 49 vist sig mere stabil at arbejde med til fire ko-slæt og et kvie-slæt, og i praksis er opnået knap 80 procent fordøjelighed i FK organisk stof i græsset, der normalt udgør 4-4,5 FE pr. ko.

 

Faktaboks

Bedriften

  • Bedriften ved Hinderup er ejet af Peter Chr. Petersen og forpagtet af Jacob Petersen
  • 400 DH-årskøer i nye stalde fra 2015 med AMS
  • 268 hektar mark med grovfoder, der dyrkes pløjefrit

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.