Betalt indhold af MSD Animal Health

Særlig luftvejsbakterie hos kalve for første gang påvist i Danmark

Lungebetændelse er en meget skadevoldende sygdom hos kalve, og samtidig en hyppig dødsårsag. Bakterien Mannheimia hæmolytica er en af de luftvejsbakterier, som ofte er involveret. For første gang er serotype A6 af bakterien nu påvist i Danmark.

I det følgende kan du læse, hvordan det skete, og hvorfor det er vigtigt at tage med i overvejelserne, når du vælger et vaccinationsprogram til din besætning.

Udbrud i nordjysk besætning

En stor nordjysk besætning har oplevet Mannheimia hæmolytica lungebetændelse ved køerne med dødsfald til følge. I starten var kalvene ikke ramt, men det kom senere. En ihærdig indsats bl.a. med vaccinationsprogram blev iværksat. Efter en kortvarig forbedring blev problemerne med lungebetændelse hos kalvene stærkt forværret. Dyrlægen fra BoviCura A/S udtog nye prøver fra kalvene.  I lungerne fra en obduceret kalv blev Mannheimia hæmolytica isoleret på SEGES Laboratorium Kjellerup. Denne gang blev isolatet typebestemt på MSD Animal Healths laboratorium i Tyskland. Det viste sig at være en serotype A6, som ikke var indeholdt i vaccinen.

Mannheimia hæmolytica serotyper

Der findes flere serotyper af Mannheimia hæmolytica hos kvæg. Kun to serotyper - A1 og A6 - er involverede i lungebetændelse hos kalve. I en europæisk undersøgelse fandt man serotype A1 i 59% af prøverne og serotype A6 i 22% (Kilde: Andrés-Lasheras et al. 2019).

Hvordan bliver Mannheimia hæmolytica serotype A6 påvist?

Indsendelse af materiale til diagnostik er afgørende for at finde årsagen til lungebetændelse i kvægbesætningen. Blodprøver kan vise, om der er Mannheimia hæmolytica i din besætning, men vil du påvise bakterien på serotypeniveau, skal agens isoleres. Dyrlægen udtager en lungeskylleprøve eller indsender en kalv til obduktion. Når først Mannheimia hæmolytica er isoleret, skelner man yderligere mellem serotyperne ved hjælp af en PCR-test.

Hvorfor er det vigtigt at kende serotyperne?

Idet luftvejsvacciner på det danske marked beskytter mod forskellige virus og bakterier, bør du diskutere valg af vaccine med din dyrlæge.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, lungebetændelse, bakterier, Mannheimia hæmolytica, vaccination

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.