Salmonella hos kvæg skal væk senest i 2020 - her er de nye tiltag
I forbindelse med den nye salmonella-bekendtgørelse bliver særligt smittefarlige besætninger pålagt et gebyrbelagt og tvungent kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.

Af Camilla Louise Bak, chefkonsulent, Syddansk Kvæg

En ny salmonella-bekendtgørelse trådte pr. 1. januar 2018 i kraft med mål om øget beskyttelse af niveau 1-besætninger. Den tidligere udskældte regionalisering med salmonella-zoner blev herved ophævet.

I stedet blev der stop for salg af dyr fra niveau 2-besætninger i Danmark og disse kan nu kun afsætte dyr til udlandet. 

I forbindelse med den nye salmonella-bekendtgørelse bliver særligt smittefarlige besætninger pålagt et gebyrbelagt og tvungent kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Målet med den ny bekendtgørelse er at have udryddet Salmonella Dublin i kvægproduktionen i 2020.

Salmonella Dublin-niveau 2 – hvad så?

De nye initiativer i forbindelse med salmonella-bekendtgørelsen fokuserer primært på besætninger i Salmonella Dublin-niveau 2, som udgør en særlig smitterisiko.

Alle smittede besætninger skal fortsat gennemføre en målrettet og besætningsspecifik salmonellabekæmpelse. Dette som udgangspunkt i samarbejde med besætningsdyrlægen.

En salmonella-sanering udføres bedst ved at stoppe smittevejen til de yngste kalve. Kravene til de smittede besætninger er udtagning af opfølgende kvartalsvise blodprøver af de yngste dyr på bedriften i et år efter, at en besætning er kommet i niveau 1 – altså blevet fri for Salmonella Dublin.

Hvis der flyttes levedyr fra besætningen, forlænges opfølgningsperioden med kvartalsvis blodprøveudtagning til i alt to år.

Det er vigtigt at mærke kvartalsprøverne korrekt, så disse noteres som gældende i kontrolsystemet.

Smittebeskyttelsesindsatsens effekt på bedriften kan dokumenteres af stikprøver, ved udtagning af blodprøver på dyrene. Disse stikprøver gælder ikke som kvartalsprøver, men er besætningsejerens egen opfølgning på saneringsindsatsen. Stikprøver må ikke forveksles med kvartalsprøver!

Det er vigtigt at bedriften ikke flytter dyr internt fra site til site i forbindelse med blodprøveudtagninger.

Flytning af dyr før blodprøvesvar og dermed risiko for flytning af potentielt smittede dyr fra ét site til et andet vil eliminere udtagne blodprøver og potentielt bringe allerede erklærede smittefrie-sites i fare for at falde i salmonella-status.

Flytning af dyr

Niveau 1-besætinger kan med den nye bekendtgørelse frit flytte og sælge dyr på tværs af landet.

Flytning og/eller salg af levedyr fra smittede besætninger kan kun ske internt til en ejendom med samme ejer eller til eksport - dette er dog ikke en mulighed for økologiske besætninger. Alternativt kan der ske flytning og afsætning af dyr, eksempelvis slagtekalve, til anden ejendom som udelukkende modtager dyr fra den smittede ejendom.

Omsætning af dyr fra en smittet bedrift besværliggøres altså for de konventionelle og umuliggøres tilnærmelsesvis for økologiske bedrifter.

Flytning af dyr fra besætninger i niveau 3 kan kun ske med tilladelse fra Fødevarestyrelsen og dette kun i form af særslagtning – dyrene kan altså ikke på nogen måde afsættes til levebrug.

Fra 2020 stilles der krav om at alle smittede besætninger med salmonella Dublin skal særslagte dyr – dette med øget udgift til besætningsejer følge.

Bedrifter med særlig smitterisiko bliver fremadrettet pålagt et gebyrbelagt og tvunget kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.

Tvungne kontrolbesøg for egen regning

Pr. 1. juli 2018 kan bedrifter med særlig smitterisiko forvente et tvunget kontrolbesøg for egen regning.

Bedrifter med særlig smitterisiko er mælkeleverende bedrifter, der har været i niveau 2 og 3 i mere end to år, og hvor flere end 15 procent af kvartalsprøverne, udtaget indenfor de seneste seks måneder, er salmonella-positive.

I forbindelse med et kontrolbesøg vil kravene til handlingsplanen for alle besætninger i niveau 2 blive skærpet.

Det indebærer blandt andet, at handlingsplanen skal revideres to gange årligt, der skal udtages kortlægningsblodprøver, laves risikovurdering samt inddrages ekstern smittebeskyttelse for at hindre spredning af Salmonella.

Der skal tages stilling til indkøbs-strategi samt udarbejdes en plan for fremtidige test af forskellige grupper af dyr.

Kontakt din dyrlæge, kvægbrugskonsulent eller dyrlæge på Seges, Betina Tvistholm for yderligere info om salmonella-bekæmpelsesstrategi på din bedrift.

Faktaboks

Salmonella Dublin

  • Salmonella Dublin er en bakterie der primært findes blandt kvæg.
  • Bakterien smitter hovedsageligt via gødning.
  • Symptomerne på smitte med salmonella er feber, diarre, lungebetændelse, blodforgiftning, aborter samt akut dødsfald.
  • Udbrud af Salmonella Dublin viser sig typisk hos kalve under seks måneder i smittede besætninger. Bakterien kan dog også findes i en kvægbesætning uden synlige tegn på sygdom.
  • Med smitteudbrud af Salmonella Dublin i niveau 2 eller 3 i din besætning, bør du i samarbejde med besætningsdyrlæge udarbejde en handlingsplan.
  • En systematisk risikovurdering af produktionsafsnit hjælper med at få overblik over mulige smitteveje samt få fokus på de steder, hvor smittevejen kan brydes mest effektiv.
  • Handlingsplanen skal være besætningsspecifik, aktiv og tidsbestemt.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.