Set på Eurotier: Berig din gylle med hjemmelavet kunstgødning

Rettet: 500-1000 liter gylle om dagen er rettet til 5--10.000 liter gylle om dagen 

Det norske selskab, N2 Applied, har udviklet et anlæg, der kan berige gylle med ekstra kvælstof og samtidig mindske udledning af metan og ammoniak fra gyllen.

Forestil dig, at du får en enhed på størrelse med en container hjemme på bedriften, som gyllen passerer på vej ud til gylletanken. Så kan du se for dig, hvordan det nye N2 plasma Unit ser ud.

Det fungerer på den måde, at man sætter strøm til. Med plasmabehandlingsteknologi henter man kvælstof ud af luften, ligesom når man laver handelsgødning. Kvælstoffet bindes til gyllen, der dermed får et kvælstofindhold, der er dobbelt så stort som ellers, og man kan spare på indkøbt kvælstof.

Carl Hansson, direktør for N2 Applied, kalder den berigede gødning ’en værdifuld erstatning for kemisk gødning med et meget lavere CO2-fodaftryk, men med en lignende ydeevne’.

Markforsøg har angiveligt vist, at den berigede gylle yder mindst lige så godt som kemisk gødning og er 40 procent bedre end ubehandlet gylle.

Gødningen, der opbevares i gylletanken, bringes ud ligesom al anden gylle og indeholder stadig betydelige mængder organisk stof, som bidrager til sund jord. Desuden reduceres gødningslugten. Når ammoniakfordampningen falder, er det, fordi gyllens pH falder uden tilsætning af kemikalier.

Ifølge N2 Applied falder ammoniakfordampningen med 95 procent og metanemissionen med 99,9 procent fra gyllen.

- De kombinerede effekter reducerer gårdens CO2-fodaftryk med op til 30 procent, øger afgrødeudbyttet med 40 procent og reducerer luftforureningen med 50 procent, siger Carl Hansson.

Processen med kvælstofberigelse af gylle kan stoppes og startes umiddelbart. Det betyder, at man kan lade anlægget køre, når strømmen er billig.

Et anlæg, der kan bearbejde 5.-10.000 liter gylle om dagen svarende til 200-300 malkekøer, koster, hvad der svarer til cirka to millioner danske kroner.

Ifølge Gea, som samarbejder med N2 Applied, svarer det til 5-8 års tilbagebetalingstid.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.