Sponsoreret af MSD Animal Health

Smider du nykælvermælken i kloakken?

Det er vigtigt, at vi giver de nyfødte kalve den bedste start, og det inkluderer tilstrækkelig råmælkstildeling. Mange besætninger har gode rutiner på området, så kalven sikres råmælk af god kvalitet fra den første udmalkning. Men hvad med 2., 3. og 4. udmalkning fra nykælveren... betragter du også det som ”det hvide guld” til sikring af kalvens sundhed, eller hælder du denne mulighed i kloakken?

Vi ved alle, hvor vigtig den første råmælk er for kalvens sundhed og trivsel. Men muligheden for at udnytte de senere nykælverudmalkninger overses ofte. I det følgende kan du få viden om nykælvermælkens kvaliteter, og hvorfor du skal prioritere at fraseparere nykælvermælken og udfodre den til de yngste kalve.


Hvorfor er nykælvermælken ”det hvide guld”?

Der er god værdi i at prioritere udfodring af nykælvermælken til de yngste kalve, da denne mælk indeholder høje niveauer af beskyttende immunoglobuliner (især IgG). 24 timer efter fødsel er kalvens tarm lukket for optag af immunoglobuliner, men de beskyttende stoffer forbliver i tarmens lumen. Her beskytter de kalven mod virus, bakterier og andre patogener, så de ikke gør skade på tarmvæggen, optages i blodet og gør kalven syg. I tilfælde af, at der er mangel på råmælk fra første udmalkning, kan anden udmalkning vise sig at indeholde tilstrækkeligt med immunoglobuliner. Dette kan nemt vurderes ved refraktometermåling med BRIX-værdi> 22%. På den måde kan ”det hvide guld” være med til at opbygge en god råmælksbank og sikre to råmælksmåltider indenfor de første 12 timer af kalvens liv.


Det er svært at undervurdere effekten af IgG. Dog er forskere i de senere år blevet opmærksom på, at råmælk og nykælvermælken indeholder MEGET MERE end bare IgG. Faktisk er der et højt indhold af protein, energi (laktose og fedt), vitaminer og mineraler, som er afgørende for kalvens fysiologi inklusiv termoregulering og ernæring. Insulin og IGF-1 (væksthormon) er nogle af de biologisk aktive stoffer, som også findes i høje koncentrationer i råmælk og nykælvermælk. Insulin er ”nøgle-hormonet”, som stimulerer kalven til at opfylde energireserverne og hjælper til opbygning af muskler med mere. Altså er denne mælk ”det hvide guld”, da det indeholder nogle livsvigtige komponenter.


Få ekstra valuta af vaccinationen

Råmælk og nykælvermælk fra vaccinerede køer beskytter kalvene mod rota-/corona virus og E.coli
på to måder:
1) Optag af antistoffer (immunoglobuliner) til blodbanen fra råmælken i de første timer efter
fødslen
2) Den lokale beskyttelse af tarmvæggen i de efterfølgende fodringer med nykælvermælk.
Så hvis du vil have fuld valuta for din vaccineinvestering, bør du også anvende nykælvermælken til
de yngste kalve, som er mest sårbare. Et supplement på 200-300ml dagligt af råmælk eller
nykælvermælk kan være tilstrækkelig til at give kalven lokal beskyttelse i tarmen.


Pas på hygiejnen og andre kritiske forhold

Træerne vokser næppe ind i himlen med nykælvermælken, og derfor er der nogle forbehold, som
du skal være opmærksom på. Det handler blandt andet om hygiejne og mælk med risiko for
overførsel af smitsomme sygdomme. Højt bakterieindhold (yverbetændelse) og antibiotikaindhold
(behandlede køer) kan være ligeledes være uhensigtsmæssig for kalven. På samme måde kan
varierende tørstofindhold i mælken udgøre en fare for kalvens sundhed. Se mere om de enkelte
faktorer i faktaboksen.


Prioriter nykælvermælken

Nykælvermælken bør prioriteres trods potentielle udfordringer i arbejdsgangen. Næste gang du
malker dine nykælvere, så overvej om du kan udnytte ”det hvide guld” bedre, så du for det første
får opbygget din råmælksbank, sparer udgift til anden sødmælk eller mælkepulver og sidst men
ikke mindst får fuld valuta for din vaccineinvestering. ”Det hvide guld” kan komme både dig, din
pengepung og ikke mindst dine kalve til gode.
Læs mere om vaccination i artiklen ”Hvordan du får succes med vaccination” (LINK), på
hjemmesiden www.tidtilvaccination.dk eller tal med din dyrlæge om mulighederne for vaccination
i din besætning.
 

Faktaboks

FAKTABOKS: Pas på hygiejnen og andre kritiske forholdTræerne vokser næppe ind i himlen med nykælvermælken, og derfor er der nogle forbehold, somdu skal være opmærksom på:

  • Det høje næringsindhold betyder, at bakterier har let ved at opformeres i mælken. Derfor skal du være meget opmærksom på nedkøling, opbevaring og opvarmning, så ”det hvide guld” ikke bliver en ren ”bakteriebombe”.
  • Har du Salmonella, Paratuberkulose, Mycoplasma bovis eller lignende i besætningen skal du være varsom med at anvende mælken, da kalvene risikerer at blive smittet.
  • Blodig eller uhomogen mælk kan være indikator for mastitis og er uegnet for kalvene, dadet kan betyde højt indhold af bakterier, og dermed være en risiko for kalvene.
  • Antibiotikamælk er uegnet til kalvene. Undersøgelser viser, at det udover dårlig smag forkalvene også giver en øget risiko for udvikling af antibiotikaresistens. Desuden viser nye undersøgelser på mus, at selv lave doser antibiotika i mælken kan give vidtrækkende konsekvenser på mirkofloraen i tarmen, udvikling af immunsystemet og ikke mindst adfærden på lang sigt (Leclercq et al. 2017).
  • Hvis den poolede nykælvermælk varierer meget i tørstof% kan det give anledning til diætisk diarré hos kalvene. Vurdér udsvingene ved refraktometermåling (tørstof% = BRIXværdi+2). I tilfælde af store udsving kan supplement med mælkeerstatningspulver til fast tørstof overvejes.

Emneord MSD Animal Health, sponsoreret

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.