Undersøgelse af kalvesundheden afslører mangler i management

En spørgeundersøgelse sendt ud af Mole Valley Farmers har vist, at landmændene på trods af ønske om bedre kalvesundhed ikke benytter de værktøjer, de har til rådighed.

En spørgeundersøgelse, som er besvaret af 540 landmænd, viser en skævvridning af ønsker for præstation i forhold til indsatsen, der lægges for at opnå det. 

Ifølge Farmers Weekly svarer mere end trefjerdedele af landmændene, at de gerne vil sætte kalvesundheden højt på prioriteringslisten samt nedsætte bruget af antibiotika. 

Hele 81 procent af de adspurgte har dog inden for det sidste halve år benyttet sig af antibiotika til behandling af luftvejslidelser. Og næsten halvdelen vaccinerer ikke mod infektionen. 

Dette er problem ifølge dyrlæge Andy Adler. Han mener, at den nemmeste måde at reducere bruget af antibiotika til kalve er ved at handle forebyggende. 

Han mener, at landmændene, i samarbejde med deres besætningsdyrlæge, skal undersøge, hvilke specifikke patogener besætningen har og få lavet et vaccinationsprogram, der passer til de behov. 

Der er desuden behov for, at landmændene bliver bedre til at måle på deres dyr. 

Svarene fra 540 landmænd indikerede blandt andet lungebetændelse som værende årsag til, at kalvene ikke nåede deres vækstkriterier hurtigt nok.  

Hos 53 procent af landmændene gjaldt det, at deres kvier ikke nåede målsætningen med at kælve for første gang, når de er to år. De resterende 47 procent er det dog sværere at konkludere på, da de ikke monitorere vækst hos deres dyr. 

"Dem, som måler på colostrum og som følger kalvenes vækstrater, er mere tilbøjelige til at nå målsætningen på de to år. Dette fremhæver vigtigheden i at måle efter", mener Andy Adler. 

Det anbefales, at man vejer dyrene efter fravænning, og så ofte som muligt i opvæksten. 

Dette vil give mulighed for at holde øje med om de er på rette vej, samt at gribe ind hvis de ikke er det. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.