Betalt indhold af MSD Animal Health

Voksne køer kan også få lungebetændelse

I Peter Kristensens malkekvægsbesætning oplevede han lige før årsskiftet udbrud af lungebetændelse hos de voksne køer. Lungebetændelsen var meget aggressiv, og han mistede 4 køer og yderligere 11 køer var hårdt ramt. Flere af de ramte køer måtte udsættes.

Dette tilfælde og flere lignende viser, at lungebetændelse ikke længere er forbeholdt kalve og ungdyr. I denne artikel kan du læse om udbruddet i den midtjyske besætning, hvordan det blev konstateret, og hvad du kan gøre for at beskytte din besætning mod lignende udbrud.

Udbrud i Peter Kristensens besætning med 120 malkekøer

Indtil for få år siden var dyrlæger og landmænd af den opfattelse, at lungebetændelse kun forekom hos kalve. I den senere tid har man dog oplevet malkekvægsbesætninger, hvor lidelsen også rammer de voksne dyr. Da dyrlæge Anne Katrine Aagaard (Kvægdyrlægerne Midt, Dyrlæger & Ko) blev kaldt ud til en besætning med syge køer, var hun heller ikke i tvivl om, at de pustende køer led af lungebetændelse. Hun var klar over, at et besætningsudbrud var under opsejling, så udover behandling udtog hun blod- og lungeprøver samt næsesvabre fra de inficerede dyr. I samarbejde med VSP Kjellerup Laboratoriet og MSD Animal Health blev prøverne analyseret.

Med flere tilfælde af udbrud hos de voksne dyr, bør vi også tænke på beskyttelse af de voksne dyr

Efter den diagnostiske udredning med parrede blodprøver fra hhv. under og 14 dage efter udbruddet stod det klart, at de syge køer havde haft en antistofstigning af bakterien Mannheimia hæmolytica. Figur 1 nedenfor viser de gennemsnitlige antistofværdier ”før og efter” udbruddet.  Stigning for Mannheimia hæmolytica afslører den sandsynlige årsag til lungebetændelsen, da de øvrige virus og bakterier forblev på samme niveau ”før og efter” udbruddet. Obduktioner viste tydelige lungeforandringer med angreb på størstedelen af lungevævet (se figur 2). Mannheimia hæmolytica blev isoleret og typebestemt, og det drejede sig om serotype A6, som for nylig er blevet konstateret i Danmark.

Den aggressive lungebetændelse giver økonomiske tab

Dyrlæge Anne Katrine Aagaard konkluderer følgende om episoden: ”Forløbet varede ca. 7 dage (kortere end frygtet), og har påvirket ca. 12% af besætningen. Erfaringerne fra dette ufatteligt hurtige og voldsomme sygdomsforløb, tyder på, at der skal sættes utrolig tidligt ind, hvis ikke skaderne på lungerne skal nå at blive for massive, til at dyret kan gå til slagt/give mælk igen”.

Helt konkret mistede Peter Kristensen 4 køer, og yderligere 15 køer blev behandlet, hvoraf flere senere måtte udsættes trods umiddelbar god respons på Anne Katrine Aagaards behandling med smertestillende og antibiotika. Alt i alt vurderes tabet inklusiv døde køer, køer til udsætning, framalket mælk, reduceret mælkeydelse og dyrlægeregning til at udgøre 70.000-100.000kr, hvilket synes af meget i Peter Kristensens mindre besætning på 120 malkekøer.

Hvordan kan du beskytte dine køer mod lungebetændelse?

Udover det normale arbejde med godt management i den enkelte besætning for at opretholde en høj sundhedsstatus (fodring, pasning, reduktion af stressfaktorer, god hygiejne osv.) kan vaccination være et godt værktøj i forhold til at øge smittebeskyttelse i en besætning. Ved vaccination øges dyrenes modstandskraft mod den pågældende sygdom, hvilket gør dem i stand til at bekæmpe sygdommen bedre i tilfælde af et udbrud.

Vaccination er et immunitetsstyrende redskab, og kan sidestilles med en form for forsikring. ”Indtil nu har fokus været rettet mod at beskytte kalve mod lungebetændelse, men med flere tilfælde af udbrud hos de voksne dyr, bør vi også tænke på beskyttelse af de voksne dyr”, siger dyrlæge Anne Katrine Aagaard. Og det er muligt at vaccinere både kalve og køer mod lungebetændelse og særligt mod Mannheimia hæmolytica. Idet luftvejsvacciner på det danske marked beskytter mod forskellige virus og bakterier, bør du diskutere valg af vaccine med din dyrlæge.

Er din besætning i risiko for et lungebetændelsesudbrud?

Hvis du overvejer vaccination i din besætning, tilbyder MSD Animal Health i samarbejde med din dyrlæge at analysere blodprøver fra din besætning for at vurdere infektionsrisikoen for en bred vifte af luftvejsbakterier og -virus. Med dette udgangspunkt og sammenholdt med sygdomsbilledet i din besætning kan en vaccinationsprotokol udformes, så den passer til netop din besætning.

Hvis du vil være på forkant og forebygge udbrud, som beskrevet i denne artikel, kan du tage fat i din dyrlæge og diskutere, om vaccination er en god mulighed i din besætning.

Sponsoreret MSD Animal Health
Figur 1 viser køernes gennemsnitlige antistofniveau ”før” (blå) og ”efter” (orange) lungebetændelsesudbruddet. Stigningen på Mannheimia hæmolytica udpeger bakterien som sandsynlig årsag til lungebetændelsen, da de øvrige forbliver på samme niveau ”før og efter”. Desuden ses, at PI-3 har høje værdier både før og efter udbruddet, hvilket tyder på et højt infektionstryk, og at virusset evt. kan have været medspiller.

Sponsoreret MSD Animal Health

Figur 2. Obduktion af de døde køers lunger viste tydelige forandringer af den aggressive lungebetændelse. På billedet ses en flækket lunge: Det lilla område viser udtalte lungeforandringer med fortætninger, mens den grønne pil viser et lille område med normalt lungevæv, der endnu ikke er inficeret (Billede fra dyrlæge Anne Katrine Aagaard)

Faktaboks

Peter Kristensens besætning

  • Placering: Midtjylland
  • Antal køer: 120 årskøer
  • Race: Dansk Holstein
  • Besætningsdyrlæge: Kurt Nørgaard fra Kvægdyrlægerne Midt, Dyrlæger & Ko

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, lungebetændelse, ko, vaccination, Mannheimia hæmolytica

Betalt indhold af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.