4 nemme trin: Sådan vurderer du jordens sundhedsstatus

Mange taler om den gode, frugtbare og sunde jord. Men hvordan opnår vi den egentlig, og hvordan får du en status på din egen jord?

Af Brian Bastrup Søndergaard, planteavlskonsulent, Velas

Et udsagn jeg ofte er stødt på gennem tiden som planteavlskonsulent, og som udfordrer mig, er tesen om at en mark kun egner sig til visse afgrøder.

I stedet for at være fastlåste vil jeg gerne opfordre til at se på jorden med nye, friske øjne. Hvad ville der ske, hvis vi i stedet spurgte os selv: Hvad skal der til for, at de marker, vi på forhånd har dømt, kan blive egnede til andre afgrøder?

Fire trin: Vurdér jordens tilstand

Inden du ændrer dit sædskifte radikalt, så start med at vurdere jordens tilstand i dag.

Tænk tilbage på dette års dyrkningssæson: Har der været fugtige pletter, eller på anden vis problemer med afledningen af vandet, så giv dræningen et eftersyn. Spul de eksisterende dræn, og overvej om de er gode nok.

Grib derefter spaden og vurder jorden to steder pr. mark. For hvert sted på marken skal du stikke en firkant, så du får en uforstyrret klump op.

Lugt så til jorden. Er den sur og rådden, er det tegn på ringe omsætning, og du vil derfor også kunne finde planterester i bunden af en plovfure.

Kig nu på farven af jorden. Jo mørkere jorden er, jo højere indhold af organisk stof. Som tommelfingerregel indeholder en lysebrun jord ca. 1-2 procent organisk stof, mens en mørkebrun jord har et indhold på ca. 5 procent. Jo højere tal, jo mere dyrkningssikker.

Mens du kigger på jorden, så læg mærke til røddernes vandring gennem jordklumpen. Bevæger de sig lodret gennem stykket, eller bevæger dig sig vandret?

Mærk klumpen i hænderne, hvor let er det at adskille jorden, og hvor store klumper skiller den i. Hvis rødderne bevæger sig vandret, og klumpen skiller i store klumper, så er jorden kompakt, mens en jord med lodrette rødder og en letsmuldrende jord er tegn på en jord uden for megen komprimering.

Mens du skiller klumpen ad, så tæl regnormene i klumpen. Antallet af regnorme er nemlig med til at indikere jordens biologiske aktivitet. Jo flere regnorme, og jo større ormene er, jo bedre aktivitet er der i jorden.

Som tommelfingeregel kan du regne med ca. 100 regnorme pr. kvadratmeter i en god omdriftsjord, mens græsmarker nemt opnår det dobbelte.

handl på resultatet af status

Ved at gennemgå de ovenstående fire punkter og agere på resultaterne, så er du godt på vej mod en mere sund og dermed dyrkningssikker jord.

Har du kompakt jord, så få løsnet jorden, sæt harve eller plov, ca. 5 cm under en eventuel sål og tænk over din færden efterfølgende.

Ligger din udfordring i forhold til mængden af organisk materiale eller mængden af regnorme, så er løsningen at tilføje mere organisk materiale, dvs. gylle, dybstrøelse, halm eller græs i sædskiftet.

Se på det som en langsigtet investering. Den tid du bruger på at sikre den gode jord nu, kommer tilbage med en rigtig god forrentning.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.