5 gode råd mod manganmangel - risiko er på normalt niveau i år

Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel på hvedesorternes tolerance overfor manganmangel. Se her, hvilke sorter der har været mest tolerante og mest følsomme i nye forsøg fra 2020 og 2021.

De fleste steder er der i år et normalt behov for mangantildeling.

Mange udsatte marker er sikkert allerede tildelt mangan. Men så længe der er vækst i afgrøden, kan den vokse sig til mangel.

Så i milde efterår/vintre kan behandling helt frem til jul være nødvendig, hvis arealet er stærk disponeret for manganmangel.

Her kommer fem gode råd om manganmangel i vintersæd.

1. Her er Især behov

Der kan især være behov for behandling mod manganmangel i disse tilfælde: 

  • Hvor der før har været problemer med manganmangel.
  • Hvor marken har et højt reaktionstal i forhold til jordtypen og et højt indhold af organisk materiale.
  • Hvor der ikke er brugt forsurende gødninger, som f.eks. svovlsur ammoniak eller DAP.
  • I vinterbyg eller hvede der er kraftigere end normalt. Rug er ikke så følsom som vinterbyg og hvede.
  • I tidligt sået hvede.

2. Forskel på hvedesorters manganfølsomhed

Der er forskel på hvedesorternes tolerance overfor manganmangel.

Dette er blandt andet vist af Velas, som sidste efterår undersøgte det i forsøg på sandjord (JB3) med meget højt reaktionstal (7,6). Arealet var meget specielt og udvalgt til at vise forskelle i sorternes følsomhed. Alle sorter var derfor påvirket af manganmangel under de ekstreme forhold - dog nogen mere end andre.

Forsøget viste sikre forskelle mellem sorterne, som blev bedømt 20. april 2021. Hvedesorterne Drachmann, Heerup og Kvium var de mest mangantolerante sorter. Sortern KWS Colosseum, Pondus og Rembrandt var de mest manganfølsomme sorter. 

Rangeringen af alle sorternes tolerance overfor manganmangel i forsøget - med de mest tolerante sorter først - så sådan ud:

Drachmann, Heerup, Kvium, Informer, LG Skyskraper, Momentum, RGT Saki, KWS Extase, Graham, KWS Scimitar, Sheriff, Chevignon, KWS Colosseum, Pondus og Rembrandt.

Velas gennemførte også i foråret 2020 en tilsvarende screening. Her var KWS Colosseum, Pondus og Rembrandt dog ikke med. Ellers var rangeringen af sorterne i 2020 den samme som i 2021.

Tidligere undersøgelser viser dog, at rangeringen af sorternes tolerance kan variere fra år til år.

3. Mål med mangantester

På grund af afgrødernes ringe evne til at flytte mangan rundt i plantevævet, skal udsprøjtning af mangan ske, før symptomerne viser sig.

Det kan være svært at vide, hvor der er manganmangel uden symptomer.

Det kan dog afsløres ved at måle med en mangantester på bladene - og kan gøres af planteavlskonsulenten. Det kan være en god ide, da skjult manganmangel også kan koste udbytte.

4. strategi for tilførsel

Normalt kan mangel forebygges med en-tre sprøjtninger.

Første behandling i vintersæd skal ske i 3-4 bladstadiet. På arealer, der er meget disponeret for manganmangel, anbefales to-fire sprøjtninger i efteråret.

Selv om der ved såning er placeret svovlsur ammoniak eller diammoniumfosfat på arealer stærkt disponeret for manganmangel, anbefales det alligevel at udsprøjte mangan mindst én gang om efteråret. 

På grund af planternes ringe evne til at flytte mangan hjælper det ikke at øge dosis af mangan i den enkelte sprøjtning. Man er nødt til at gentage behandlingerne for at afhjælpe mangel i de nydannede plantedele. Generelt anbefales ikke over 1-2 kg mangan pr. ha (svarer til 3-6 kg mangansulfat).

Der er der stort set samme effekt af midlerne pr. kg mangan. Valg af middel kan derfor ske ud fra pris og håndterbarheden af midlet.

5. Undgå svidninger

Ved udsprøjtning af salte (f.eks. sulfat, nitrat, mv.) kan der ske svidninger af afgrøden. For at modvirke svidninger skal man:

  • Undgå at køre ved udsigt til hård nattefrost.
  • Undgå udsprøjtning i direkte sol, hvilket dog normalt ikke er et problem i efteråret.
  • Der er større risiko for svidninger, hvis afgrøden er stresset (f.eks. af høje temperaturer eller vandmangel). Blanding af mikronæringsstoffer kan i stressede afgrøder øge svidningsrisikoen.

I visse situationer kan mangan blandes med plantebeskyttelsesmidler, se blandingstabeller i Middeldatabasen.dk.

Kilde: Landbrugsinfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.