5 gode råd til at få has på eng- og vårbrandbæger

Pas på giftig engbrandbæger i græsmarker.

Engbrandbæger og vårbrandbæger er giftige planter, der står på mange græsmarker, især de mere ekstensivt dyrkede. Men også på brak og andre udyrkede arealer. Engbrandbæger er betydelig mere giftig end vårbrandbæger.

Især heste er meget følsomme for brandbæger, og kan dø af at spise dem – både i frisk og tørret tilstand (hø). Køer tåler dem heller ikke i større mængder.

Eng- og vårbrandbæger bør derfor ikke stå på arealer til hverken afgræsning eller slæt.

1. Håndlugning og afslåning

Den bedste måde at bekæmpe eng- og vårbrandbæger på, er ved at hive planterne op. Sørg for at få hele roden med, ellers skyder planten igen. Er der mange brandbæger, kan det være uoverskueligt at rykke dem alle op, og her kan det med fordel kombineres med ukrudtssprøjtning.

Engbrandbæger er en uønsket art, som betyder at den gerne må afslås selektivt på brakarealer i forbudsperioden for slåning.

Håndlugning, afslåning og oprykning af brandbæger skal ske før frøsætning, så spredning af nye frø kan undgås – typisk i begyndelsen af juli for engbrandbæger.

2. Fjern planterne fra marken

De håndlugede planter skal altid fjernes fra marken. Det gælder også det afklippede plantemateriale – med mindre dyrene kan holdes fra arealet, indtil det afslåede materiale er lejret under græsningshøjde.

Dog må det afslåede plantemateriale ikke fjernes fra brakarealer (brak og MFO-brak). Og på MFO-bræmmer må det afslåede plantemateriale ikke fjernes i forbudsperioden - fra 1. maj til 31. juli.

3. Sprøjtning

Hvis du vil sprøjte mod engbrandbæger, er august et godt tidspunkt at bekæmpe førsteårs-planterne, som på dette tidspunkt har en roset. Brug 22,5-30,0 gram Harmony 50 SX + 0,2 l spredemiddel pr. hektar.

Vårbrandbæger kan bekæmpes sidst i august med 15,0-22,5 gram Harmony 50 SX + spredeklæbemiddel pr. hektar.

På brakarealer (brak og MFO-brak) og på MFO-bræmmer, må der dog ikke bruges sprøjtemidler.

4. Omlægning af marken

Har man mulighed for at omlægge græsmarken, vil det også give en effektiv bekæmpelse af brandbæger.

5. Kendetegn og blomstring

Engbrandbæger er en 40-100 cm høj, urteagtig flerårig plante med en opret vækst. Vårbrandbæger ligner, men er enårig, spirer frem i efteråret (juni-september) og udvikler roset inden vinter. Den er meget tidligt i vækst om foråret og blomstrer allerede i maj og juni. Hvorimod den flerårige engbrandbæger spirer frem i løbet af sommeren og først blomstrer året efter i juli-august.

Engbrandbægers blade er mere fligede/krusede og kurvene er samlet i en tætblomstret, endestillet halvskærm, hvor vårbrandbæger har mere åbne halvskærme. Engbrandbæger har tydelige, lange og udstående randkroner.

Vårbrandbæger er mindre (20-40 cm høj) og mere spinkel end engbrandbæger, og kendes bl.a. på, at den har mere end fire ydre kurvblade og hårede frugter.

Kilde: Landbrugsinfo

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.