Danske forskere skal finde rødder, der kan gro under tørke

Forskningsanlægget Radimax skal udvikle plantesorter, der kan modstå tørke og udnytte næringsstoffer.

I fremtiden kan planteavlere stå overfor en række udfordringer i takt med klimaforandringer og krav til gødskning ændrer sig.

På forskningsanlægget RadiMax, der er en del af Københavns Universitet, skal forskere få ny viden til at forædle plantesorter, der er i højere grad kan overleve perioder med tørke og udnytte næringsstoffer i jorden.

"Man ved overraskende lidt om, hvad det reelt set er, planterne laver dybt under jorden. Men der er en stærk antagelse om, at forbedring af planterøddernes egenskaber er afgørende for vores fremtidige fødevareproduktion. Projektet RadiMax har derfor til formål at udvikle planter med dybere og stærkere rødder, så de bliver mere robuste over for tørkestress," skriver Københavns Universitet i en pressemeddelse. 

Forskningsanlægget på Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet åbner tirsdag 14. juni i Taastrup på Sjælland. 

Kameraer i mulden

Ved hjælp af underjordiske kameraer vil RadiMax udvikle plantesorter inden for hvede, byg, kartofler og græs.

I planterækkerne vil forskerne gennem plastikrør kunne filme og følge med i planternes vækst. Det vil kaste lys over, hvilke afgrøder der sætter dybere rødder og undersøge sammenhængen mellem rodvækst, tørketolerance og næringsstofudnyttelse. 

Anlægget er etableret i et samarbejde mellem Københavns Universitet og en række partnere, hvor Innovationsfonden har støttet projektet med 10 mio. kr.

Partnerskabet Crop Innovation Denmark står bag projektet, der består af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og planteforædlingsvirksomhederne: DLF, Nordic Seed, Sejet Planteforædling og Vandel Potatoes.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.