DLG: Forvent stabil til faldende rapspris på kort sigt
Med mere vand i floderne kan rapsfrø og produkterne herfra transporteres pr. båd. Det lægger en dæmper på den fysiske pris, da transportomkostningerne falder drastisk selvo,m efterspørgslen stiger.

Af Christian Dam Olesen, rapshandler, DLG

Der er generelt god efterspørgsel i det fysiske marked på rapsfrø efter, at den centrale del af Europa har fået tiltrængt regn.

Regnen har givet vand til floderne, som var blevet umulige at sejle på - nogle steder ned til 40 cm vandstand. Regnen har øget vandstanden, og derfor kan frøene sejles til oliemøllerne, og rapsskrå og -olie kan sejles til forbrugerne.

Dette forhold lægger dog en dæmper på den fysiske pris, da transportomkostningerne falder drastisk selvom efterspørgslen stiger. En relativ god crush-margin på kort sigt giver liv til det fysiske marked.

På den anden side har USA og Kina indgået ”våbenhvile” i 90 dage i den igangværende handelskrig. I de 90 dage skal de to nationer forhandle.

Det skal bemærkes, at handelskonflikten genoptages, hvis der ikke opnås noget resultat indenfor disse 90 dage.

Samtidig har Kina tilkendegivet, at de vil genoptage indkøbet af amerikanske sojabønner. Dette fik sojakomplekset til at stige i Chicago eftersom, at efterspørgslen returnerede til USA. Dog skal man pointere, at en ting er kinesernes intentioner, en anden ting er, hvordan de reelt vil agere, og markedet afventer derfor bekræftelse.

Grundet ovenstående årsager har vi på det seneste set en relativt uændret pris på rapsfrø på Matif, da de forskellige markedsnyheder og korrelerende markeder trækker i forskellige retninger.

Rapsfrøene har prismæssigt holdt stand i forhold til udviklingen i råolien, sojakomplekset og palmeolie.

Kina har tidligere været nævnt som en faktor. Kina har forsøgt at søge mod substituerende produkter som rapsfrø som alternativ til de amerikanske sojabønner for at få mættet proteinbehovet i Kina.

En genoptagelse af den amerikanske sojabønneeksport til Kina kan derved lægge en dæmper på kinesernes efterspørgselsvækst på rapsfrø, som derfor kan være prisnegativt på kort sigt.

I Europa importeres der stadig meget rapsfrø. Importen er en smule lavere end sidste år, men årets import er noget over et 3-års gennemsnit. Importen er indtil nu primært kommet fra Sortehavet, men de første laster af australsk canola er nu på vej mod Europa.

På samme tidspunkt berettes der om, at den crushede mængde er 10 procent lavere end samme tidspunkt sidste år. Dette kan give os en indikation om, at forsyningssituationen formegentlig ikke bliver så stram som først antaget.

Den australske regering har netop nedskrevet den australske 2018/2019 canola-produktion fra 2,79 mio. tons (estimeret i september) til 2,24 mio. ton. Produktionen var 3,67 mio. ton i 2017/2018.

Korrelerende markeder

Trenden i palmeolien er stadig nedadgående grundet politiske tiltag og regulativer samt fundamentale forudsætninger.

Den malaysiske eksport faldet med 5 procent fra 1.-25. oktober til 1.-25. november. På den anden side er produktionen faldet med 5 procent, men den svage eksport sætter stadig dagsordenen i palmeolie markedet.

Sojakomplekset fik endelig en besked om resultatet af mødet mellem den kinesiske præsident og amerikanske præsident ved G-20 mødet i Argentina i weekenden.

Som tidligere skrevet giver dette noget support til sojakomplekset, da Kina har tilkendegivet at de vil genoptage indkøbet af amerikanske sojabønner. Dog skal man pointere, at en ting er kinesernes intentioner, en anden ting er hvordan de reelt vil agere, og markedet afventer bekræftelse.

Forholdene et stadig optimale i USA og Sydamerika, og der forventes stadig, at Brasilien kommer til at høste sojabønner inden jul.

Råolie

Råolien steg små fire procent i begyndelsen af ugen på udmeldinger fra Rusland og Saudi Arabien om, at de ville fortsætte samarbejdet i 2019. En forsmag på, hvad markedet kan forvente af denne uges OPEC-møde, der løber af stablen torsdag og fredag.

Produktionsoverskuddet estimeres på nuværende tidspunkt at være 1 mio. tønder dagligt. Forskellige aktører forventer en aftale i OPEC+ om produktionsbegrænsninger på 1,3 mio. tønder dagligt.

Disse prisstigninger kommer oven på en periode med massive fald i råolien grundet overforsyning og stigende lagre.

Valuta

Der er også optimisme at spore i valutamarkedet efter at investorerne fik vished om, at der arbejdes fra amerikanske og kinesiske side på at lande en handelsaftale inden for de 90 dage som ”våbenhvilen” strækker sig over.

Den planlagte amerikanske staftold, der skulle implementeres i januar 2019, er blevet sat på standby indtil slutningen af marts.

Det skal dog pointeres, at staftolden indføres hvis ikke en aftale indgås inden slutningen af marts 2019.

Forventning

Vores forventning er ændret:

Vi ser relativt prisneutrale til prisnegative på rapsfrø på kort sigt, men vi ser stadig stigende priser på længere sigt pga. den europæiske forsyningssituation.

For ny høst ser vi stigende priser på grund af arealnedgang samt ufavorable betingelser i Europa.

 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.