DLG: Hvedeprisen får klø af spekulanter
Hvedeprisen i såvel EU som USA har fået klø i begyndelsen af ugen. Det kommer i forlængelse af stort set universelt favorable vejrudsigter på den nordlige halvkugle og en venlig rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, der bl.a. har påvirket fondene til igen at udvide short-positionerne i hvede.

Af Simon Bitsch

Den store nyhed i sidste uge var den månedlige udbuds- og efterspørgselsrapport fra USDA, og den er særlig interessant, fordi USDA for første gang kommer med forventninger til høst ’17, inkl. forventningerne til EU.
USDA har hævet EU’s overgangsbeholdning med 1,3 mio. tons til 11 mio. tons som et resultat af større produktion, mindre foderforbrug end forventet samt en større overgangsbeholdning fra foregående høst.

Eksporten blev justeret 0,5 mio. tons op. Dette må isoleret set siges at være et prisnegativt indspil fra USDA’s side. Det er dog værd at bemærke, at der stadig er tale om den næststrammeste kornbalance i EU over de seneste 10 år.

Det mest interessante er selvfølgelig de spæde forventninger til den forestående høst. USDA’s forventninger er vigtige, fordi mange i markedet lægger vægt på dem. Man sætter den europæiske produktion til 151 mio. tons. Det er 9 mio. tons mindre en rekordåret ’15 og 5,5 mio. tons mere end den knap så vellykkedes høst ’16.

Det er et estimat, der ligger over gennemsnittet og trenden i udbytter. Vi kan godt stille spørgsmålstegn ved, om tørheden og den forringede plantetilstand i Frankrig og Tyskland virkelig skal give anledning til et udbytteestimat over trendniveau.

Under alle omstændigheder ser vi USDA’s produktionsforventninger til høst ’17 som fortrinsvist prisnegative. Dog er det også værd at bide mærke i det høje eksporttal med en forøgelse på 4 mio. tons i et marked, der allerede er præget af en stram balance.

Afgrøderapport: Verdens majsavl falder og forbruget stiger - stort fald i lagreMark Torsdag 11. maj 2017 · 10:01

Ser man på tidligere år, hvor EU-balancerne har været lige så stramme, altså under 7 % slutlager ift. samlet forbrug såsom høst ’12 og ’13, har MATIF-priserne ligget væsentligt højere end de niveauer, vi ser nu.

EU kan dog ikke betragtes uafhængigt af resten af verden. USDA gav et skøn på den russiske produktion på 67 mio. tons, sammenholdt med 72,5 mio. tons i rekordåret 2016. Ruslands eget landbrugsministerium kom ugen forinden ud med deres estimat på 63 mio. tons.

Det rækker at sige, at der er stor usikkerhed om, hvad vi kan forvente os af Rusland, men at USDA umiddelbart ligger i den høje ende, i og med Rusland kun én gang i historien har lavet over 60 mio tons før høst ’16.

Den amerikanske produktion er som forventeligt sat lavt til 49 mio. tons som følge af et historisk lavt areal – 14 mio. tons mindre end sidste år. Australien blev sat til 25 mio. tons, hvilket er helt på linje med gennemsnit, men meget tidligt at spå om.

Overordnet set, kom USDA med nogle ”venlige” tal, som ikke stråler af forsyningsproblemer. Nogle kan dog have den holdning, at indgangen måske er en kende optimistisk. Vi får se. 
   
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.