Første i Danmark: Landmand får vindmølle i minivådområde

For første gang i Danmark – og sandsynligvis også i Europa – er det lykkedes at etablere et minivådområde, som skal drives af vindenergi. Et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Grundfos, LandboNord, NaturErhvervsstyrelsen og ejer Henrik Larsen betyder, at det nordjyske projekt skal blive selvforsynende med energi.

Minivådområder er et billigt og fleksibelt virkemiddel til at fange næringsstoffer fra markdræn og grøfter, inden det kommer ud i vandmiljøet.

I Danmark har man etableret 24 minivådområder, hvoraf de 12 ligger i Nordjylland. Det er ofte en udfordring at etablere denne type rensningsanlæg på flade arealer som i Vendsyssel, da det kræver en vis pumpekapacitet til at pumpe drænvandet op i bassinerne i minivådområdet.

Derfor har man i første omgang valgt vindmølleløsningen, som i en forsøgsperiode skal bevise sit værd.

Selv glæder ejer Henrik Larsen sig til projektet forhåbentlig står klar fredag 27. marts.

"Jeg ser det her som mit lille bidrag til miljøet og til at gøre noget af det, regeringen gerne vil have," siger Henrik Larsen.

Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) under NaturErhvervstyrelsen. Henrik Larsen har selv betalt for dræn og lagt jord til. Vandspejlet fylder en halv hektar.

"Jeg tror ikke, der nødvendigvis er en økonomisk gevist, det er mere en form for 'velgørenhed' - jeg vil gerne gøre noget godt for miljøet, og den etablerede vindmølle skal jo helst bidrage med et minimeret forbrug af strøm. Vi skal have plantet en masse træer og grønt omkring området, så det bliver dejligt at færdes der," lyder det fra Henrik Larsen.

Han fortæller også, at naboerne er velkomne til at færdes der, når området står færdig.

Faktaboks

 Et minivådområde etableres ved at lede vand fra dræn eller grøfter gennem et lavvandet område. Herved sker der en omdannelse af nitrat til frit kvælstof. Frit kvælstof udgør ikke et miljøproblem, og fosfor tilbageholdes som partikulært fosfor. Det medfører en reduktion af næringsstofudledningen, inden det når vandløbet. Samtidig skabes der værdifulde biotoper til gavn for flora og fauna. Et vigtigt parameter i bestræbelserne på at imødekomme kravene i de nye vandplaner.

Emneord miljø

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.