Fem gode råd til tidlig gyllekørsel
Tidlig udbringning af flydende husdyrgødning er en nødløsning, som kræver visse forholdsregler.

Denne artikel er normalt forbeholdt abonnenter på Mark Plus. Vi har valgt, at du i dag kan læse artiklen uden login.

Fra 1. februar er det tilladt at udbringe flydende husdyrgødning.

De store mængder nedbør har sat gylletankene under pres. Mange steder er tankene så fulde, at det er nødvendigt at flytte gyllen - eller at udbringe den.

Gyllen bør udbringes på afgrøder med tidlig vækst, og så er det vigtigt at huske reglerne om frossen og snedækket jord.

I nedenstående kan du få fem tips til tidlig udbringning af flydende husdyrgødning.

1. Afgrøder med tidlig vækst

Udbring gyllen på vinterraps, frøgræs og eventuelt vinterbyg og andre afgrøder med tidlig vækst. På kvægbrug udbringes gyllen prioriteres flerårs græs først.

2. Lille gyllemængde

Minimer risikoen for tab ved at dele udbringningen i to, så der kun køres med 12-15 ton gylle pr. hektar.

Udbring ikke-omrørt gylle, da den tynde gylle hurtigere trænger den i jorden - og så ’den tykke gylle’ med et højt indhold af organisk materiale gemmes til senere udbringning.

Hvilken opgave har førsteprioritet i vårsæd: Såning eller gyllekørsel?Mark Fredag 24. marts 2017 · 14:34

3. Gylle på sandjord

På let sandjord kan der være risiko for udvaskning af næringsstoffer i den sene vinter og i det tidlige forår.

Udbring derfor gyllen på afgrøder med en god roddybde og tidlig kraftig vækst.

4. Gylle på lerjord

På lerjord kan gyllen udbringes efter nattefrost for at undgå strukturskader.

Risikoen for udvaskning er lavere på lerjord. Derfor er der mere frit valg mellem afgrøder.

5. Sne og frost

Husdyrgødningen må ikke udbringes på frosne og snedækkede arealer.

Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det er tilladt at køre eftr nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end en halv cm.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.