Grubning af tør, strukturskadet lerjord gav fint merudbytte i hvede
Forsøg hos VKST peger på, at dyberegående strukturskader i lerjord med fordel kan udbedres ved at grubbe dybt i en tør jordprofil. Første års forsøg gav merudbytte på ca. 3-4 hkg pr. hektar, og der skal nu måles på eventuel udbytteeffekt i år to og tre.

Det kan være en god løsning at udbedre dybere strukturskader på lerjord ved at grubbe jorden dybt, når den er tør. 

Det viser ét års forsøg hos VKST, fremgår det af Planteavlsberetning 2019 fra VKST, der er udgivet for nylig.

I forsøget i parceller med seks gentagelser blev der for Benchmark-vinterhvede opnået et statistisk sikkert merudbytte på ca. 3-4 hkg pr. hektar ved at grubbe en tør, svær og strukturskadet lerjord med forfrugt vårbyg, se tabel 1.      

Tabel 1. Udbytteeffekt for hvede af grubning i meget tør jord, 1. års virkning, ét forsøg 2019

Der blev grubbet med henholdvis en Bednar-grubber (40-50 cm dybde)  og en almindelig Kverneland 3-tandsgrubber (50-60 cm dybde) 5. september i en tør jord efter den varme sommer 2018.

På grund af store jordklodser efter grubningen blev forsøgsarealet efterfølgende trukket over med en Carrier for at neddele klodserne.

Dagen efter grubningen blev jorden pløjet og tilsået i et fint såbed med Benchmark-vinterhvede. Efterfølgende er der behandlet optimalt med planteværn og gødskning. 

Maskinomkostningen ved grubningen svarer cirka til første års merudbytte, og afgørende er derfor en flerårseffekt. Normalt forventes der da også en flerårseffekt af grubning, fordi jorden skal "falde på plads", og der skal nu høstes udbytter på forsøgsarealet de næste to år.    

Den svære lerjord var ekstrem tør på tidspunktet for grubning den 5. september 2018.

sbu

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.