Her er Rigsrevisionens konklusion

Rigsrevisionen kritiserer forvaltning og tilsyn med fire landbrugsfonde. Her er ordlyden i konklusionen.

»Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har sikret, at midlerne i landbrugets fonde forvaltes effektivt og korrekt, dvs. i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper.«

Uklare tildelingskriterier

»Fondene har ikke behandlet ansøgninger på en ensartet og gennemsigtig måde.

Fondene har heller ikke brugt tildelingskriterier systematisk, så det kan dokumenteres, på hvilket grundlag tilskud er givet.

Desuden behandler fondene ikke alle ansøgere på en ensartet måde. »

Savner effektmål

»Selv om fondene generelt har forvaltet tilskudsmidlerne efter landbrugsstøttelovens krav, har fondene ikke levet op til lovens krav om at opstille effektmål for deres samlede aktiviteter.«

OVERFØRER MIDLER

»Rigsrevisionen vurderer, at fondene på nogle områder har forvaltet midlerne mere som rammebevillinger end som tilskud.

For det første har fondene i strid med lighedsprincippet tilladt, at tilskudsmodtagere har flyttet uforbrugte midler mellem projekter.

For det andet har fondene prioriteret at give nogle tilskudsmodtagere ensartede beløb år efter år.

Fondene har dermed givet tilskudsmodtagerne en fleksibilitet og finansiel sikkerhed, som er kendetegnende for rammebevillinger og ikke for tilskud.«

»Ikke tilfredsstillende«

»Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet primært har haft fokus på, at fondene følger landbrugsstøtteloven, og i mindre grad på, at midlerne i landbrugets fonde forvaltes i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og principper.«

 

Mangelfuld opfølgning

»Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har indhentet fyldestgørende viden om fondenes konkrete forvaltning, og finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke har fulgt op på, om fondene har opstillet de lovpligtige effektmål, og heller ikke har fulgt op på fondenes evalueringer af de enkelte tilskud.

Ministeriet har således ikke haft grundlag for at vurdere, om ordningen er effektiv.

Rigsrevisionen anbefaler, at Miljø- og Fødevareministeriet fremover evaluerer ordningen.«

Emneord Landbrugsfonde

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.