Her kan du lige nu optimere med planteanalyser i raps og korn

Brug af planteanalyser kan være at godt redskab til at afklare næringsstofmangel eller til at kontrollere og eventuelt korrigere gødningsplanen. Det er blot vigtigt at huske, at der er tale om et øjebliksbillede.

Af Mads Juul, rådgiver, ØkologiRådgivning Danmark

Med de nuværende høje afregningspriser på salgsafgrøder er det yderst relevant at kigge gødningsplanen efter i sømmene og kontrollere, om der skulle være mangel på næringsstoffer, som ikke har vist sig med fysiske tegn.

Dette kan en planteanalyse hjælpe med.

I økologien kan en planteanalyse desuden danne baggrund for en konsulenterklæring for eksempel til at tildele bor til raps. 

Planteanalyser af vinterraps

På nuværende tidspunkt har vi udtaget en del planteprøver af vinterraps.

Da de fleste økologiske rapsmarker er færdiggødet, kan vi dels bruge resultatet til at følge op på gødningsplanen, dels til at afklare om der er bormangel, der eventuelt skal behandles.

Vi har generelt set lave indhold af bor i de planteanalyser, vi har udtaget, hvilket har ført til flere behandlinger.

Raps anses for at være følsom for bormangel, men det har været svært at finde generel respons på tildeling af bor i landsforsøgene. Der er dog i enkelte forsøg opnået store merudbytter for tildeling, hvorfor tildeling ved konstaterede lave indhold kan betragtes som en forsikring.

Ved de nuværende priser på økologisk raps skal der ikke hentes meget mere end 10 kilo pr. hektar for at dække omkostningerne til bormidlet, og dertil skal tillægges omkostning til udbringning.

Skal der behandles, er det absolut sidste udkald, idet behandling kan ske frem til begyndende blomstring.

Planteanalyser i korn

I korn er planteanalyser også relevante til at kontrollere, om den planlagte gødningsstrategi har været optimal, og om der skulle være en mangel, der endnu ikke har vist sig.

I korn er det særligt mangan og kobber, der har betydning blandt mikronæringsstofferne.

Mens manganmangel kan måles med en mangantester, så kan kobbermangel kun konstateres med planteanalyser eller ved visuelle symptomer, hvor skaden er udrettet. Man kan derfor nå at gribe ind med planteanalyserne og udbedre manglen.

Ved kobbermangel kan en økologikonsulent udstede konsulenterklæring til et egnet kobbermiddel.

I korn udtages planteanalyser fra buskning til og med strækning (stadie 20-37). I vintersæd er det derfor relevant at udtage en planteanalyse på nuværende tidspunkt.

Derved kan der stadig sættes ind i tide, hvis der konstateres mangel på næringsstoffer. Hvis gødningstildeling ikke er afsluttet, skal man vente mindst en uge med at udtage analysen for at få virkningen med i analysen.

Kan ikke erstatte jordprøver

Planteanalyserne skal ses som et supplement til jordprøverne, som stadig er den vigtigste analyse vi kan foretage på dyrkningsfladen.

Man skal også være opmærksom på, at planteanalysen er et øjebliksbillede på udtagningstidspunktet. Nogle af de mangler der eventuelt optræder, kan derfor godt aftage naturligt, fx afledt af et vejrskifte eller frigivelse fra jordens pulje, som jordprøverne til gengæld, kan sige noget om.  

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.